Logga in
Logga in

Bil med tungt släp (BE)

Om du vill koppla ett tyngre släp till din bil gör du prov för behörighet BE. Provet för BE består av ett teoriprov och ett körprov. 

Med BE-behörighet får du köra personbilar eller lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg och ett eller flera släp kopplade till bilen. Släpets eller släpens sammanlagda totalvikt får inte vara över 3 500 kg.

Teoriprovet

Provet består av totalt 60 frågor, men du kan som högst få 55 poäng. Det beror på att 5 av frågorna är testfrågor, och de räknas inte in i provresultatet. För att provet ska bli godkänt måste du svara rätt på 44 frågor. Provtiden är 40 minuter.

Teoriprovet innehåller frågor om bland annat:

 • fordonskännedom och manövrering
 • miljö
 • trafiksäkerhet
 • trafikregler
 • personliga förutsättningar

Du får reda på direkt efter provet om det är godkänt eller underkänt. Du får också ett mejl med ditt resultat. Ett godkänt teoriprov för BE är giltigt i ett år. Du behöver göra körprovet inom den tiden.

Körprovet

Teoriprovet BE måste vara godkänt innan du får göra körprovet för BE. Du ansvarar för att godkänd fordonskombination finns på plats vid provet.

Körprovet består av

 • säkerhetskontroll
 • särskilda manövrer
 • körning i trafik.

Säkerhetskontroll

Körprovet börjar med att du får genomföra en säkerhetskontroll där sammankoppling av bil och släp ingår. Fordonen ska vara isärkopplade när provet startar.
När körprovet inleds ska dragfordonet stå bakom eller vid sidan om släpfordonet. Du ska vid behov ställa in säte, backspeglar, bilbälte och nackstöd för att få en korrekt körställning. 

I säkerhetskontrollen ska kontroll av följande alltid ingå:

 • Att dörrarna är stängda.
 • Last (säkring, placering, mängd och registreringsbevis).
 • Kopplingsanordning, katastrofbromsvajer, bromsar och elanslutning till släpfordon.

Du kan även bli ombedd att utföra någon eller några av följande kontroller:

 • belysning, bromsar på dragfordonet, däck och fälg, körriktningsvisare
 • reflexer, signalhorn, vätskor (exempelvis spolarvätska, kylarvätska och motorolja)
 • rutor, styrning, varningssystem, vindrutetorkare och spolare.

Förarprövaren kommer att berätta vad som ska ingå i din säkerhetskontroll och ställa frågor om ett eller flera moment i den. Du ska kunna motivera vad du har kontrollerat och varför. Du ska också kunna beskriva risker och konsekvenser vid fel och brister på fordonet samt kunna föreslå åtgärder, även om sådana fel inte har upptäckts.

Särskilda manövrer

Efter säkerhetskontrollen ska du visa att du kan backa med samtidig svängning, och parkera säkert för lastning och lossning.

Körning i och utanför tätort

Under provet kör du i i trafik, både tätort och landsväg, i minst 25 minuter. Du ska visa att du kan använda rätt växlings- och bromsteknik, planera din körning och ha uppmärksamhet på annan trafik.

Förarprövaren berättar för dig vart du ska köra. Du kan få olika uppdrag som att vända, parkera, starta i lutning eller backa med samtidig svängnig. Provet avslutas med en kontroll att du kan koppla av släpet från bilen, och parkera på ett säkert sätt för lastning och lossning.

Förarprövaren gör en helhetsbedömning av din körning och du får reda på direkt efter provet om det är godkänt eller underkänt.

Krav på fordon vid körprovet

Körprovet ska göras med en lämplig bil eller lätt lastbil och tillkopplad släpvagn. Om du har körkortsbehörighet B för manuell växellåda, kan du använda en automatväxlad bil vid körprovet utan att ditt körkort begränsas.

Skatt och försäkring ska vara betalda. I övrigt ska fordonskombinationen vara tillförlitlig ur säkerhetssynpunkt. Bilen och släpet måste vara registrerade i Sverige och du ska visa upp de senaste utfärdade registreringsbevisen.

Bilen och släpet får inte ha körförbud, vara ett utryckningsfordon eller en begravningsbil. Den får inte heller vara lastad med farligt gods eller med djur.

Fordonskombinationen ska:

 • ha en sammanlagd totalvikt som överstiger 3500 kg

Bilen ska:

 • kunna köras med en hastighet av minst 100 km/h
 • ha en tjänstevikt av minst 1000 kg
 • ha en totalvikt av högst 3500 kg
 • ha huvudstöd (nackskydd) på framsätena
 • ha godkända bilbälten av trepunktstyp i framsätena

Släpet ska:

 • ha en totalvikt av minst 1000 kg och högst 3500 kg
 • vara lastat till minst halva maximilasten med förankringsbart gods av styckegodskaraktär
 • ha en bruttovikt av minst 800 kg
 • ha ett lastutrymme som har formen av en sluten lådkonstruktion som är minst lika hög och bred som dragfordonet. Den kan dock tillåtas vara något smalare än dragfordonet, om sikten bakåt bara är möjlig när dragfordonets sidobackspeglar används.
 • vara utrustad med färdbroms (gäller även vid omprov som enbart omfattar säkerhetskontroll).

Boka och betala

Frågor och svar

Ja, så länge den uppfyller fordonskraven (till exempel angivna vikt- och minimimått).

Om du behöver göra om säkerhetskontrollen för behörighet BE, tänk på att:

 • Släpet kan vara ett lätt släpfordon
 • Släpet behöver inte ha en sluten lådkonstruktion.
 • Fordonskombinationen ska vara lastad enligt anvisningarna, men vikten behöver inte uppgå till halv maximilast.
 • Släpet måste vara utrustad med broms.
   
 • Om du inte hinner göra en godkänd säkerhetskontroll innan teoriprovet går ut, behöver du göra om teoriprovet och säkerhetskontrollen. Körningen är giltig till det datum som står.

 

Ja, lastade bil-, häst- och båttransportsläp som uppfyller fordonskraven (till exempel angivna vikt och minimimått) går att använda vid körprovet.

Ja.

Nej, du ansvarar själv för att ta med korrekt fordonskombination till provet.

Detta regleras i Transportstyrelsens föreskrift (TSFS 2012:44).

För vi ska kunna mäta din kunskap om lastsäkring och trafiksäkerhet.