Logga in
Logga in

Personbil och lätt lastbil

Ska du ta körkort för bil eller lätt lastbil? Du gör provet för B-behörighet hos oss.

För att få körkort för personbil ska du göra ett godkänt teoriprov och ett godkänt körprov. Du måste ha klarat teoriprovet innan du kan göra körprovet.

Att tänka på inför teoriprovet

Här är några saker som är bra att tänka på innan du ska göra teoriprovet hos oss.

 • Du ska ha gjort riskutbildningens båda delar. Riskutbildningen ska vara giltig när du kommer till oss.
 • Du fotograferas innan provet. Då behöver du visa en giltig id-handling. Har du ingen giltig id-handling? Ansök om att någon annan intygar din identitet.
  Om du saknar giltig id-handling
 • Om du är under 18 år när du bokar ska ditt prov vara betalt senast 25 timmar innan provstart.
  Du som är under 18 - så gör du för att betala
 • De hjälpmedel som behövs finns på plats inne i teorisalen. Mobilen ska vara helt avstängd!

Kom ihåg att börja läsa teorin i god tid innan provet. Om du övar på frågor, kom ihåg att de frågorna du hittar på nätet eller får av din utbildare inte är samma som frågorna på provet. 

Så går teoriprovet till

Teoriprovet för behörighet B finns översatt till 14 språk. Du väljer språk när du bokar.
Provet består av totalt 70 frågor, men du kan som högst få 65 poäng. Det beror på att 5 av frågorna är testfrågor, och de räknas inte in i provresultatet. För att provet ska bli godkänt måste du svara rätt på 52 frågor. Provtiden är 50 minuter och du kan välja att lyssna på frågorna i provet om du vill.

Du får reda på direkt efter provet om det är godkänt eller underkänt. Du får också ett mejl med ditt resultat. Ett godkänt teoriprov är giltigt i fyra månader.

Här finns en syntolkad version av filmen Teoriprovet - Trafikverkets Youtubekanal

Det handlar teoriprovet om

På provet ska du visa att du har kunskapen som behövs för att kunna köra säkert i trafiken. Teoriprovet mäter dina kunskaper inom fem områden, här är några exempel inom varje område:

Fordonskännedom och manövrering

 • Du ska veta hur fordonet fungerar och hur väglaget påverkar köregenskaperna.
 • Vilka risker som kan uppstå om bilen inte fungerar som det ska.
 • Sambandet mellan hur du kör och bilens uppträdande.

Miljö

 • Du ska veta hur olika val av transportsätt kan påverka miljön.
 • Hur du kör bilen på ett säkert och miljömedvetet sätt.

Trafiksäkerhet

 • Vad det innebär att visa gott omdöme i samspelet med andra trafikanter.
 • Hur du anpassar hastighet, placering och övrig körning i olika situationer.
 • Hur olika väglag och vägmiljöer påverkar förarens beteende och trafiksäkerheten.

Trafikregler

 • Vägmärken, vägmarkeringar, hastighet, möte och omkörning, last, passagerare och skyldigheter mot övriga trafikanter.

Trafiksäkerhet och beteende

 • Hur medicin, alkohol, andra droger, stress och trötthet påverkar förarens beteende.
 • Hur körning vid olika tider på dygnet kan påverka förarens beteende och trafiksäkerheten.
 • Hur grupptryck kan påverka förarens beteende och trafiksäkerheten.

Teoriprovet mäter att du har de kunskaper som krävs för att kunna köra miljömedvetet och trafiksäkert. Det är därför viktigt att ha en bred kunskap inom hela ämnesområdet, istället för att du lär dig svaret på enskilda frågor.

Körprov behörighet B

Förarprövaren börjar med att berätta om hur provet går till och vad som bedöms, och talar svenska vid körprovet. Du kan inte att boka körprovet på annat språk.
Om du inte kan svenska kan du få se en film på annat språk om hur körprovet för B går till, innan provet startar. Körprovet består av:

 • säkerhetskontroll
 • körning i trafik

Så går körprovet till

Här finns en syntolkad version av filmen Körprovet - Trafikverkets Youtubekanal

När du gör ditt körprov ska du visa att du kan använda dina kunskaper i praktiken för att vara en trafiksäker förare.

Automat - manuell

När du väljer att använda automatväxlad bil vid körprovet får du villkor (78) på körkortet. Det betyder att du bara får behörighet att köra automatväxlade bilar.
Om du även vill kunna köra manuellt växlade bilar behöver du göra ett nytt körprov hos oss. Innan körprovet ska du också fotografera dig för ditt nya körkort. 

Frågor och svar

Det kan du göra hos Transportstyrelsen.
Ta körkort - Transportstyrelsen

Provet ska mäta att du har de kunskaper och insikter som krävs för att förstå hur du kör miljömedvetet och trafiksäkert. Frågorna mäter din kunskap brett inom alla de ämnesområden som provet handlar om. Det är därför viktigt att ha en bred kunskap inom hela ämnesområdet, istället för att du lär dig svaret på enskilda frågor.

I resultatet, som skickas till dig efter provet, ser du inom vilka ämnesområden du har brister och inom vilka moment du har svarat fel. Där behöver du öva mer. Om ditt resultatbesked visar att du till exempel har felaktigt besvarade frågor om vägmärken så behöver du lära dig alla, inte bara de vägmärken som det frågades om i provet.

Nej, eftersom provet anpassas efter väglag och väderlek. Givetvis måste du anpassa din hastighet till väglaget precis som övriga bilister. Ett lägre tempo i trafiken ger dig mer tid att planera din körning.

Nej. Körprovet bygger på en gemensam kursplan. Det betyder att kraven är samma oavsett var du genomför körprovet.

Nej. Vid tiden för ditt körprov kan du inte byta bil, eftersom provet ska göras i den bil det är bokat med. Andra bilar kan vara upptagna, vilket gör det svårt att byta bil med kort varsel.

Om du har ett körkort från ett annat land, gäller det i vissa fall även i Sverige.

Utländskt körkort i Sverige - Transportstyrelsen

Vad krävs för att ta körkort? Vad ska jag kunna? Broschyren guidar dig på vägen till körkortet för personbil.

Broschyr - Vägen till körkort