Logga in
Logga in

B utökad (B96)

Om du vill koppla ett tyngre släp till din bil gör du körprov för utökad B-behörighet. B-utökad brukar också kallas B96.

Med B96 behörighet får du dra ett släp som väger mer än 750 kg i totalvikt. Bilens och släpets sammanlagda totalvikt får då inte vara över 4 250 kg.
Hos Transportstyrelsen kan du ta reda på vilka släp du får dra med de olika behörigheterna.
Personbil och lätt lastbil - Transportstyrelsen

Körprov B96

Provet för B96 består av ett körprov. Du behöver fotografera dig på ett förarprovskontor innan körprovet. Om du har körkortsbehörighet B för manuell växellåda, kan du använda en automatväxlad bil vid körprovet utan att ditt körkort begränsas.

Kom ihåg att om du har körkort med en villkorskod att du ska använda glasögon eller linser när du kör, måste du uppfylla villkoret vid provet. Om du har opererat dina ögon och därför inte längre behöver använda glasögon eller linser måste du kontakta Transportstyrelsen och få ett körkort utan villkor utfärdat innan du kommer till provet, annars får du inte genomföra provet.

Körprovet B96 består av

 • en säkerhetskontroll
 • körning i och utanför tätort

Säkerhetskontroll

I säkerhetskontrollen ingår sammankoppling av bil och släp. Fordonen ska vara isärkopplade när provet startar. Bilen och släpet ska stå sida vid sida.

Du ska kontrollera och värdera att fordonskombinationen kan framföras på ett trafiksäkert, lagligt och miljöanpassat sätt. Om du upptäcker brister, ska du kunna föreslå åtgärder. Du ska självständigt kontrollera de olika funktionerna. Om det är någon del av kontrollen som inte är möjlig att göra själv, ber du förarprövaren om hjälp.

Körning i trafik 

Körningen pågår minst 25 minuter och du får köra både i tätort och på landsväg. Förarprövaren kommer att dirigera dig eller be dig köra mot ett angivet mål. Du kan få olika uppdrag som att vända, parkera, starta i lutning eller backa med sväng där rak backning ingår före eller efter svängen.

Provet ska avslutas med kontroll av att du kan koppla släpfordonet från dragfordonet och parkera på ett säkert sätt för lastning och lossning.

Vid provet bedöms särskilt din manövrering av fordonskombinationen. Du ska till exempel kunna använda rätt växlings- och bromsteknik, kunna planera din körning och ha uppmärksamhet på annan trafik med hänsyn till det utrymme fordonskombinationen kräver.

Krav på fordon vid provet

Körprovet ska göras med en lämplig bil eller lätt lastbil och tillkopplad släpvagn, och du ska använda samma fordonskombination under hela provet.

Skatt och försäkring ska vara betalda. I övrigt ska fordonskombinationen vara tillförlitlig ur säkerhetssynpunkt. Bilen och släpet måste vara registrerade i Sverige och du ska visa upp de senaste utfärdade registreringsbevisen.

Fordonskombinationen får inte ha körförbud, vara ett utryckningsfordon eller en begravningsbil. Den får inte heller vara lastad med farligt gods eller med djur.

Fordonskombinationen ska:

 • ha en sammanlagd totalvikt som överstiger 3500 kg men inte 4250 kg

Bilen ska:

 • kunna köras med en hastighet av minst 100 km/h
 • ha en tjänstevikt av minst 1000 kg
 • ha en totalvikt av högst 3500 kg
 • ha huvudstöd (nackskydd) på framsätena
 • ha godkända bilbälten av trepunktstyp i framsätena

Om du inte har körkort med behörighet B ska bilen dessutom ha:

 • dubbelkommando för färdbromsen
 • extra invändig backspegel för passageraren i framsätet

Släpet ska:

 • ha en totalvikt över 750 kg
 • vara lastat till minst halva maximilasten med förankringsbart gods av styckegodskaraktär
 • ha ett lastutrymme som har formen av en sluten lådkonstruktion som är minst lika hög och bred som dragfordonet. Den kan dock tillåtas vara något smalare än dragfordonet, om sikten bakåt bara är möjlig när dragfordonets sidobackspeglar används.
 • vara utrustad med färdbroms

Du får inte själv köra bilen och släpet till körprovet. Ta hjälp av någon som har behörighet.

Frågor och svar B96

Ja, så länge den uppfyller fordonskraven (till exempel angivna vikt- och minimimått).

Ja, lastade bil-, häst- och båttransportsläp som uppfyller fordonskraven (till exempel angivna vikt och minimimått) går att använda vid körprovet.

Ja.

Nej, du ansvarar själv för att ta med korrekt fordonskombination till provet.

Detta regleras i Transportstyrelsens föreskrift (TSFS 2012:44).

För vi ska kunna mäta din kunskap om lastsäkring och trafiksäkerhet.