Logga in
Logga in

Anpassade teoriprov

Har du ADHD, ADD eller till exempel autism kan du ansöka om att få göra provet på ett sätt som passar dig. Vi kan anpassa teoriprovet för dig som behöver särskilt stöd när du ska läsa.

Teoriprov med förlängd provtid

Du som har svårt att läsa kan ansöka om att få extra tid på dig att göra provet. Då gör du provet vid en dator i en sal med andra personer, och du får längre tid på dig att göra provet. Under provet kan du lyssna på frågorna, om du vill.

Behörighet Ordinarie provtid Med förlängd provtid
AM 50 minuter 75 minuter
A1, A2, A 50 minuter 75 minuter
B 50 minuter 75 minuter
BE 40 minuter 60 minuter
C1, C1E, C, CE 40 minuter 60 minuter
D1, D1E, D, DE 40 minuter 60 minuter
Traktor 50 minuter 75 minuter

 

Muntligt teoriprov

Muntligt teoriprov är för dig som har mycket svårt att läsa. Du gör provet i ett enskilt rum med en specialutbildad provförrättare som ställer frågorna till dig. Provtiden är 90 minuter.

Det finns två varianter av det muntliga teoriprovet:

 • muntligt bedömningsprov
 • muntligt uppläst prov

Muntligt bedömningsprov

Provförrättaren ställer frågorna muntligt och du svarar på dem med egna ord. Under provet läser du inte någon text. Till vissa frågor visas en bild eller en film. Om du inte är säker på att du förstått frågan har du möjlighet att fråga. Provförrättaren bedömer om dina svar är rätt.
Det här provet kan passa dig som tycker det är lättare att förklara med egna ord.

Muntligt uppläst prov

Provförrättaren läser upp frågorna och svarsalternativen. Även du ser texten och du väljer det svar du anser är rätt. Provet rättas automatiskt av datorn.
Det här provet kan passa dig som tycker det är svårt att med egna ord svara på frågor, och istället vill välja mellan svarsalternativ.

Båda typerna av muntligt prov kan göras med teckenspråkstolk eller tolk på annat språk.  Om du har behov av tolk ska du uppge det i din ansökan.

Teoriprov med tolk

Teoriprov med tolk är för dig som inte kan läsa och förstå svenska. Du gör provet vid en dator i ett enskilt rum med en provförättare som läser upp frågorna på svenska. Tolken översätter frågorna och svarsalternativen till ditt språk. Du klickar själv i vad du anser är rätt svar. 

Behörighet Provtid teoriprov med tolk
AM 100 minuter
B 100 minuter
BE 80 minuter
A1, A2, A 100 minuter
C1, C1E, C, CE 80 minuter
D1, D1E, D, DE 80 minuter
Traktor 100 minuter


Teoriprov med tolk muntligt

Ett muntligt teoriprov med tolk går till på samma sätt som något av de muntliga proven. Tolken översätter det som sägs. 
Det här provet kan passa dig som har mycket stora lässvårigheter både på svenska och ditt modersmål. Provtiden är 120 minuter.

Du som har behov av teckenspråkstolk, till exempel om du är allvarligt hörsel- eller talskadad, kan göra teoriprovet med teckenspråkstolk. Provtiden är 120 minuter. Det gäller traktorkort och alla körkortsbehörigheter, utom behörigheterna D1, D, D1E och DE.

Teoriprov på annat språk

Teoriprovet för behörighet B går att boka på annat språk. Provet finns översatt till 14 olika språk och du väljer språk när du bokar. Under provets gång kan du växla språk till svenska om du vill.
Teoriprovet finns översatt till:

 • Albanska
 • Arabiska
 • BKS (för språken bosniska, kroatiska eller serbiska)
 • Engelska
 • Finska
 • Franska
 • Persiska
 • Ryska       
 • Somaliska
 • Sorani
 • Spanska 
 • Thailändska
 • Turkiska
 • Tyska

Ansök om anpassat teoriprov

I ansökan får du berätta några saker om dig själv, så att vi kan hjälpa dig. Kom ihåg att du inte kan boka ett anpassat teoriprov innan du fått din ansökan godkänd.
Någon ska också intyga att du har behov av ett anpassat prov. Den som intygar din ansökan ska ha rätt kompetens att kunna bedöma vilken anpassning du behöver vid provet. Det kan vara exempelvis:

 • speciallärare eller specialpedagog
 • personal på vissa trafikskolor
 • SFI-lärare
 • logoped

Det här ska du skriva i ansökan:

 • Vilken anpassning du behöver.
 • Varför du behöver anpassat prov.
 • Kontaktuppgifter till dig.

När du fått din ansökan beviljad

När du fått din ansökan beviljad kan du boka provet direkt i bokningstjänsten, via din trafikskola eller hos vår kundtjänst på 0771- 17 18 19. Teoriprov med tolk bokas via kundtjänst.

Anpassade yrkesförarprov

Frågor och svar

 Intygsgivaren kan till exempel vara:

 • speciallärare eller specialpedagog.
 • logoped eller annan typ av specialist.
 • lärare på en skola.
 • lärare på en SFI-skola.
 • personal på en trafikskola.

Nej, du behöver boka ett nytt prov för att få den typen av anpassning du behöver.

Ungefär två veckor.

Filmer om anpassade prov