Logga in
Logga in

Anpassade teoriprov

Vid läs- och skrivsvårigheter, ADHD, ADD eller till exempel autism kan du ansöka om att göra teoriprovet med förlängd provtid eller göra det muntligt. Om du inte kan läsa och förstå svenska, kan du göra provet med tolk.

Teoriprov med förlängd provtid

Om du har svårt att läsa kan du ansöka om förlängd provtid på teoriprovet. Du gör provet som vanligt vid en dator, men du får längre tid på dig att svara på frågorna. Ordinarie provtid utökas med 50 procent.

Teoriprov med förlängd provtid går att göra för någon av körkortsbehörigheterna och för traktorkort. Om du har mycket svårt att läsa ska du istället ansöka om ett muntligt teoriprov.

Muntligt teoriprov

Provet görs i ett enskilt rum med en specialutbildad provförrättare som ställer frågorna till dig. Du kan ansöka om muntligt teoriprov för alla körkortsbehörigheter och traktorkort.

Det finns två typer av muntligt teoriprov:

 • muntligt bedömningsprov
 • muntligt uppläst prov

Muntligt bedömningsprov

Provförrättaren ställer frågorna muntligt och du svarar på dem med egna ord. Under provet läser du inte någon text. Till vissa frågor visas en bild eller en film. Om du inte är säker på att du förstått frågan har du möjlighet att fråga. Provförrättaren bedömer om dina svar är rätt.
Det här provet kan passa dig som tycker det är lättare att förklara med egna ord.

Muntligt uppläst prov

Provförrättaren läser upp frågorna och svarsalternativen. Även du ser texten och du väljer det svar du anser är rätt. Provet rättas automatiskt av datorn.
Det här provet kan passa dig som tycker det är svårt att med egna ord svara på frågor, och istället vill välja mellan svarsalternativ.

Båda typerna av muntligt prov kan göras med teckenspråkstolk eller tolk på annat språk. Om du har behov av tolk ska du uppge det i din ansökan.

Teoriprov med tolk

Om du inte kan tala eller förstå svenska, och inte kan läsa något av de språk som teoriprovet finns översatt till, kan du ansöka om att göra teoriprovet med tolk.

Du gör provet vid en dator men i ett enskilt rum med en provförättare som läser upp frågorna på svenska. Tolken översätter frågorna och svarsalternativen till ditt språk. Du klickar själv i vad du anser är rätt svar. Teoriprov med tolk går att göra för alla körkortsbehörigheter och traktorkort.

Teoriprov med tolk muntligt

Du kan också göra teoriprovet med tolk muntligt. Då går det till på samma sätt som något av de muntliga proven. Tolken översätter det som sägs. 
Det här provet kan passa dig som har mycket stora lässvårigheter både på svenska och ditt modersmål.

Du som har behov av teckenspråkstolk, till exempel om du är allvarligt hörsel- eller talskadad,  kan göra teoriprovet med teckenspråkstolk. Det gäller traktorkort och alla körkortsbehörigheter, utom behörigheterna D1, D, D1E och DE.

Teoriprov på annat språk

Teoriprovet för behörighet B går att boka på annat språk. Provet finns översatt till 14 olika språk och du väljer språk när du bokar. Under provets gång kan du växla språk till svenska om du vill.
Observera att det är teoriprovet som finns översatt. Vid körprovet pratar förarprövaren svenska.
Teoriprovet finns översatt till:

 • Albanska
 • Arabiska
 • BKS (för språken bosniska, kroatiska eller serbiska)
 • Engelska
 • Finska
 • Franska
 • Persiska
 • Ryska       
 • Somaliska
 • Sorani
 • Spanska 
 • Thailändska
 • Turkiska
 • Tyska

Ansökan

I din ansökan ska någon intyga att du behöver göra ett anpassat teoriprov. I respektive ansökningsblankett står det tydligt vad du behöver bifoga och vem som kan vara intygsgivare. Fyll i så noggrant som möjligt.

När du fått din ansökan beviljad kan du boka provet direkt i bokningstjänsten, via din trafikskola eller hos vår kundtjänst på 0771- 17 18 19. Teoriprovet med tolk kan bara bokas via kundtjänst.

Frågor och svar

Du kan använda dig av en speciallärare eller specialpedagog, logoped eller liknande specialist. Det kan även i vissa fall fungera med personal på vissa trafikskolor, speciellt om du ansöker om teoriprov med tolk eller med förlängd provtid.

Om du har en tidigare utredning som bekräftar en funktionsvariation kan en kopia på din utredning skickas med som intygsgivare på din ansökan.

Nej, du behöver boka ett nytt prov för att få den typen av anpassning du behöver.

Målet för vår handläggning är att du ska få återkoppling på din ansökan inom två veckor från att vi har fått in den.

Du får först en bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan. Om du inte har fått en bekräftelse efter en vecka kan du ringa kundtjänst på 0771- 17 18 19.

Filmer om anpassade prov