Logga in
Logga in

Så går körprovet till

Under din körning bedömer förarprövaren dina kunskaper inom flera områden. Här kan du läsa om hur provet går till och vad du ska kunna när du kommer till oss.

Nervös inför ditt prov?

Det är jättevanligt att vara nervös inför körprovet. Om du känner dig nervös och stressad, berätta gärna det. Då kan du och förarprövaren prata lite innan provet. Berätta gärna också om det är någonting speciellt du vill att förarprövaren ska veta om dig för att det ska bli ett så bra prov som möjligt.

Körprovet startar

När det är dags för ditt körprov kommer förarprövaren och möter dig. Ni går tillsammans till bilen. Förarprövaren kommer att berätta hur provet går till och vart du ska köra under din uppkörning. Du kommer att köra både i stadstrafik och landsvägstrafik. Körprovet kommer att pågå i cirka 30 minuter.

Säkerhetskontrollen

Körprovet börjar med att du ska göra en säkerhetskontroll av bilen. Förarprövaren kommer ge dig tydliga instruktioner om vad du ska kontrollera på bilen. Du kan få kontrollera till exempel:

 • Hjul och däck
 • Spolarvätska
 • Belysning
 • Bromsar

Om du ser någon brist på bilen ska du kunna föreslå åtgärder. Om det är någon del av säkerhetskontrollen som du inte kan göra själv, ber du förarprövaren om hjälp.
När du sätter dig i bilen ska du ställa in din stol, huvudstöd, ratt, speglar och bälte.

Körning i landsvägs- och stadstrafik

Du kommer köra både i landsvägstrafik och stadstrafik. Förarprövaren berättar i god tid vart du ska köra. Förarprövaren tittar på:

 • hur du anpassar hastigheten
 • din placering på vägen
 • din uppmärksamhet och din riskmedvetenhet.

Effektiv bromsning

Du ska kunna visa att du kan göra en effektiv bromsning under provet. En effektiv bromsning innebär att du ska få stopp på bilen på så kort sträcka som möjligt. Förarprövaren ger dig tydliga instruktioner om momentet och säger till när det är genomfört.
Bromsningen genomförs i en hastighet på lägst 50 km/tim. Väglaget avgör vilken hastighet du får bromsa i.

Parkering

Du får parkera på en parkeringsplats eller i en parkeringsficka längs med en väg. Du berättar för förarprövaren när du är klar.

Backning

Du kommer att få backa under körprovet. Förarprövaren kommer berätta tydligt, till exempel var och hur långt du ska backa. Du får då goda möjligheter att planera backningen.

Start i lutning

Du ska kunna starta i en uppförsbacke eller nedförsbacke.

Vändning

Förarprövaren kan be dig vända under körprovet. Då ska du kunna vända på en bestämd plats eller en plats som du får välja själv.

Start från vägkant

Förarprövaren kan be dig starta från en vägkant.

Användande av reglage

Du ska kunna använda eller ändra något av bilens reglage när du kör. Det kan till exempel vara att du självständigt slår på vindrutetorkarna om det börjar regna.

Oskyddade trafikanter

Under körprovet kan det hända att du passerar oskyddade trafikanter eller lekande barn. Här är det viktigt att du förstår de risker som kan finnas och att du anpassar din körning efter detta. 

Körning i körfält

Du kan hamna i situationer där du har flera körfält som går åt samma håll och där du själv måste välja körfält med hänsyn till den fortsatta färden.

Körfältsbyte

Under körprovet kan du få byta körfält en eller flera gånger. När du byter körfält är det viktigt att du visar att du kan

 • Samspela med andra trafikanter
 • Planera din körning
 • Tydligt visar vart du ska
 • Ha rätt avstånd till fordonet framför

Gatukorsning

Du kommer att passera olika typer av korsningar där trafikregler och siktförhållanden kan variera. Det är viktigt att du vet vilka trafikregler som gäller, att du anpassar hastigheten och samspelar bra med andra. 

Signalerande korsning

Under provet kan det hända att du passerar en korsning med trafikljus. Här är det viktigt att du visar att du kan

 • Anpassa din körning fram mot korsningen.
 • Förutse olika händelser.
 • Vara beredd när signalerna växlar.
 • Trafikregler.

Cirkulationsplats

När du passerar en cirkulationsplats under provet är det viktigt hur du samspelar med övriga trafikanter, visar din avsikt, ger tecken och hur du placerar bilen på vägen. Det är också viktigt att du följer de trafikregler som gäller.

Passerande av stillastående fordon

Det är viktigt att du anpassar hastigheten och kan förutse olika händelser när du passerar fordon som står stilla. Det kan vara till exempel en buss vid hållplats eller parkerade bilar utmed en väg.

Körning i tätort

Under provet kommer du att få köra i tätort med olika hastighetsbegränsningar och trafikmiljöer.

Självständig körning mot mål

Du kommer få i uppgift att självständigt köra till olika mål. Det kan vara ett mål som du känner till, och då väljer du själv väg. Det kan också vara ett mål som det finns skyltar till.
Om du råkar köra fel kan förarprövaren be dig att vända och fortsätta mot det mål som var tänkt. Om du själv upptäcker att du har kört fel kan du vända och fortsätta mot det mål som var tänkt.​

Körning i vägarbetsområde

Vägarbeten är ett ganska vanligt inslag i trafiken. Vissa är markerade med tillfälliga vägmarkeringar för att hjälpa dig passera på bästa sätt. Det är viktigt att du förstår vilka risker som kan finnas och anpassar din körning efter det.

Järnvägskorsning

Under provet kan det hända att du passerar en järnvägskorsning eller spårvägskorsning. Här är det viktigt att du förstår vilka risker som finns vid passerandet.

Smal och/eller krokig väg

Under provet kan du få köra på smala och krokiga vägar med olika hastighetsbegränsningar. Det kan vara grusvägar eller asfalterade vägar. Här är viktigt att du kan se och förstå risker och anpassa hastigheten till det du ser.

Motorväg, motortrafikled

Under provet kan du få köra på motorväg eller motortrafikled eller liknande, där den högsta tillåtna hastigheten kan vara upp till 120 km/tim.

Infart till landsväg

När du kör in på landsvägar som har olika hastighetsbegränsningar ska du kunna planera och genomföra infarten på ett trafiksäkert sätt. Det är viktigt att du

 • Anpassar hastigheten
 • Placerar dig rätt
 • Har en god uppmärksamhet.

Sväng från landsväg

När du svänger av från landsvägar som har olika hastighetsbegränsningar ska du kunna planera och genomföra svängen på ett trafiksäkert sätt. Det är också viktigt hur du:

 • Anpassar hastigheten
 • Placerar bilen
 • Ger tecken

Körning på landsväg

Under provet kan du få köra på olika typer av landsvägar med olika hastighetsbegränsningar.

Omkörning

När du behöver köra om ett annat fordon under provet är det viktigt var du väljer att göra din omkörning, hur du manövrerar biler och ger tecken. 

Möte

Du kan hamna i situationer som kräver åtgärder av dig och samspel med övriga trafikanter. Det är viktigt att du kan visa din förmåga att riskbedöma mötande trafik.

Nedsatt sikt och mörker

Mörker, dimma, kraftig nederbörd och lågt stående sol är några exempel på sådant som kan påverka sikten under provet.

Riskfyllt väglag

Det kan vara halt när du genomför ditt prov. Halkan kan bero på snö, is, våta vägbanor, lera eller solvarm asfalt. Det är viktigt att du anpassar din körning efter väglaget.

Situationsanpassade frågor

Förarprövaren kan välja att ställa någon fråga som hör ihop med situationer som uppstår under körprovet.

Frågor och svar om körprovet

Små fel som inte är avgörande för trafiksäkerheten, om de inte upprepas för många gånger. Till exempel om du glömmer blinka ut från en rondell, berätta att du glömde och kom ihåg att göra det nästa gång. 

Om du får något enstaka motorstopp kan provet ändå bli godkänt, men om det sker flera gånger behöver du träna mer på manövrering. 

Ja, eftersom det visar att du har en dålig planering som gör att du kanske stör trafiken bakom och riskerar att bli påkörd.

Ja, tekniska hjälpmedel som finns i bilen får du använda under körprovet.

Kameran ska ses som ett komplement till den övriga uppsikten. Ett tips är därför att träna på att backa både med och utan den. På provet ska du kunna visa att du är uppmärksam på din omgivning och att du har koll på läget.

Om du inte får göra ditt körprov finns det orsaker till det. 

Den vanligaste orsaken är att id-handlingen är ogiltig, till exempel att giltighetstiden gått ut.