Logga in
Logga in

Stockholm Solna/Huvudsta

I Solna planerar vi fyra nya spår, en tunnel ovan mark och en ny pendeltågsstation i Huvudsta. Genom att bygga in spårområdet på sträckan Frösundaleden-Nybodagatan kan stadsdelarna Huvudsta och Skytteholm länkas samman.

Vad?

Två spår blir fyra på en av landets mest trafikerade sträckor, Tomteboda-Kallhäll. När pendeltågen får egna spår i mitten kan fjärr- och regionaltåg köra om på de yttre spåren.

Varför?

Mälarbanan påverkar tågtrafiken i hela Stockholmsregionen. En utbyggnad är av riksintresse för att tågtrafiken ska fungera långsiktigt, i regionen och till och från övriga landet.

Nuläge

I Solna pågår förberedande arbeten, såsom flytt av ledningar i marken, inför det planerade tunnelbygget.

Kostnad

Solna stad medfinansierar tunneln i Solna och pendeltågsstationen i Huvudsta med 600 miljoner kronor (2017 års prisnivå).

Om projektet

I Solna planerar vi för fyra nya spår i en tunnel ovan mark från Frösundaleden och cirka 450 meter österut i riktning mot Stockholm. Det innebär att vi bygger en tunnel runt spåren, en så kallad intunnling. Tack vare intunnlingen mellan Frösunda och Nybodagatan, bygger vi bort den barriär som järnvägen utgör idag och frigör ytor för nya mötesplatser. Utbyggnaden bidrar även till stadsutveckling i Solna när stadsdelarna Huvudsta och Skytteholm länkas samman.

Vi planerar att bygga en ny pendeltågsstation i Huvudsta med stationsentrén på Huvudstagatans bro, som kommer att byggas om. Vi planerar även att bygga ett anslutningsspår för godståg från Huvudsta till Tomteboda bangård. Med det nya anslutningsspåret för godstrafik på sträckan Huvudsta-Tomteboda bangård behöver godstågen inte korsa de övriga spåren och påverka övrig tågtrafik.

Pågående och kommande arbeten

Schaktarbete vid Ankdammsgatan

På grund av ett ras på avloppsledning görs för närvarande schaktarbeten i gatan mellan Ankdammsgatan 19-23, vilket påverkar bland annat busstrafiken. Dessa arbeten är inte kopplade till Trafikverket eller Mälarbanan, utan vi ber att få hänvisa till Solna stad.

Karta över Ankdammsgatan

Vi har arbetat inom det orangea området på kartan under hela 2022 och arbetet pågick fram till mars 2023. Inom de två röda områdena började vi arbeta under våren 2023 och arbetet pågår under hela 2023. När vi är klara med dessa arbeten kommer vi att fortsätta med ledningsomläggningar på Nybodagatan. Vi kommer att genomföra såväl ledningsarbeten som fjärrvärmearbeten i det här området.

Nybodagatan, Framnäsbacken och Ankdammsgatan

Arbetena på Nybodagatan och Framnäsbacken är färdigställda. Det innebär att de parkeringsplatser som inte varit tillgängliga under tiden vi arbetat i området, nu är tillgängliga. Nu fortsätter vi med ledningsarbeten upp mot Ankdammsgatan. 

Oskarsrogatan

Ledningsomläggningarna på Oskarsrogatan är klara. Nu arbetar vi med mindre återställningsarbeten.

Ny cirkulationsplats vid Frösundaleden

Från söndag vecka 48 till och med torsdag vecka 51 kommer vi att arbeta nattetid för att bygga en ny tillfällig cirkulationsplats vid korsningen Frösundaleden/Huvudstaleden. Vi arbetar under aktuell period söndagar till torsdagar mellan klockan 22:00 till klockan 06:00.

Vi bygger cirkulationsplatsen för att öka trafiksäkerheten. Arbetena kommer att pågå under natten eftersom vi inte vill hindra framkomligheten för bil- och busstrafiken under dagen. Bullrande arbeten kan förekomma då vi bland annat kommer att schakta (gräva) och använda markvibrator. Vi kan också behöva kapa sten. 

Se filmerna om hur det går till när vi lägger om ledningar och schaktar

Filmen beskriver hur det går till när vi gräver ur, det vill säga schaktar.

Filmen beskriver varför vi behöver lägga om ledningar ibland.

Du som bor i närheten av våra arbeten

Nyheter för Solna

Tidslinje för delsträckan Tomteboda-Huvudsta

Projekt Mälarbanan omfattar fem järnvägsplaner: Tomteboda-Huvudsta, Huvudsta-Duvbo, Duvbo-Spånga, Spånga-Barkarby samt Barkarby-Kallhäll. De två sista delsträckorna Huvudsta-Duvbo och Duvbo-Spånga återstår att bygga.

1 Samråd av järnvägsplan Tomteboda-Huvudsta. 2012

2 Granskning av järnvägsplan Tomteboda-Huvudsta. 2013

3 Lagakraftvunnen järnvägsplan Tomteboda-Huvudsta. Vi börjar bygga delsträckan Tomteboda-Huvudsta. 2014

4 Fyra spår färdigbyggda och i drift på delsträckan Tomteboda-Huvudsta. 2016

5 Samråd av järnvägsplan Huvudsta-Duvbo. 2017

6 Granskning av järnvägsplan Hvudsta-Duvbo. Vi börjar med förberedande arbeten inför utbyggnaden av delsträckan Huvudsta-Duvbo. 2020

7 Kompletterande granskning av järnvägsplan Huvudsta-Duvbo. 2021

8 Järnvägsplanen för Huvudsta-Duvbo skickas in för fastställelseprövning 2022

9 Komplettering av järnvägsplanen för Huvudsta-Duvbo. 2023

Kontakt

Projekt Mälarbanan

Mejla dina frågor direkt till oss

Kundservice

Mejla Trafikverkets Kundservice