Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Juli 2021. Foto: Mikael Ullén.

Spånga/Bromsten/Solvalla

Vi bygger en ny gång- och cykeltunnel under järnvägen i Spånga/Bromsten för att du ska kunna ta dig fram smidigt och tryggt till fots och på cykel, och vi bygger en större kulvert för Spångån/Bällstaån för att ån ska klara förväntade, ökade vattenflöden.

Vi schaktar vid fastigheter i Spånga i mitten av januari

Vi behöver utföra schaktarbeten vid Frälsegränd 6 och 6B i Spånga, för att gräva fram och utföra åtgärder på avstängningsventiler för vatten. Vi arbetar under cirka en vecka från den 17 januari. Vi kommer också att behöva stänga av vattnet under cirka 2–3 timmar på dagtid. Du som är berörd kommer att få ett brev om detta i din brevlåda i god tid innan vi påbörjar våra arbeten. Vi ser till att du kommer fram till din fastighet medan vi utför arbetena.

Arbeten med kulverten 

Vi behöver sponta (slå ner stålplankor i marken) i området vid studentbostädernas kortsida och Bygma efter årsskiftet. Arbetet innebär ingen större påverkan för dig som närboende eftersom arbetsområdet ligger långt ifrån bostadshus. Just nu schaktar vi innanför spontområdet inför kommande betongarbeten för kulverten. Det innebär att vi gräver ur jordmassor mellan spontraderna för att kunna jobba oss ner till nivån där kulverten ska stå. Där ska vi sedan utföra betongarbetet.

Arbeten med gång- och cykeltunneln 

Vi har borrat ner pålar i marken för att förankra gång- och cykeltunneln och förhindra att den flyttar på sig. Efter årsskiftet fortsätter vi med bland annat betongarbeten.

Vi arbetar med ledningar vid Solvalla

Vi utför ledningsarbeten i området kring Solvalla. Det innebär att vi schaktar (gräver), pålar, gjuter påldäck, sätter rör och brunn samt återfyller marken. Arbetet planeras pågå till februari 2022. Här arbetar vi:Bild Solvalla ledningsarbeten med markering.jpg