Logga in
Logga in

Stockholm Sundbyberg

Vi planerar att bygga ut järnvägen genom Sundbyberg i en tunnel. På så sätt kan ett helt nytt stadslandskap växa fram. Just nu pågår förberedande arbeten som är en förutsättning för att bygga den planerade tunneln.

Vad?

Två spår blir fyra på en av landets mest trafikerade sträckor, Tomteboda-Kallhäll. När pendeltågen får egna spår i mitten kan fjärr- och regionaltåg köra om på de yttre spåren.

Varför?

Mälarbanan påverkar tågtrafiken i hela Stockholmsregionen. En utbyggnad är av riksintresse för att tågtrafiken ska fungera långsiktigt, i regionen och till och från övriga landet.

Nuläge

I Sundbyberg gör vi förberedande arbeten. Vi arbetar bland annat med att flytta på ledningar som finns i marken så att de inte är i vägen när vi börjar bygga den planerade tunneln.

Kostnad

Sundbybergs stad medfinansierar järnvägen genom Sundbyberg med 800 miljoner kr (2012 års prisnivå), samt en tunnelförlängning med 321 miljoner kr (2017 års prisnivå).

Om projektet

Genom Sundbyberg planerar vi att bygga en cirka 1,4 kilometer lång tunnel med anslutande ramper. Tunneln sträcker sig från kommungränsen i Duvbo till Ekensbergsvägen. Genom att lägga ner järnvägen i tunnel ges Sundbybergs stad en möjlighet att "läka ihop" och utveckla centrum. Sundbybergs stad planerar för hur det ska se ut där.

Innan vi kan börja bygga en järnvägstunnel genom Sundbyberg behöver vi göra förberedande arbeten. Sedan hösten 2020 arbetar vi bland annat med att lägga om ledningar under marken. Vi behöver flytta på ledningarna i marken så att de inte är i vägen i samband med utbyggnaden av järnvägen. Att lägga om ledningsnätet i Sundbyberg tar tid och påverkar dig som bor och rör dig i området. Nedan presenterar vi vilka arbeten som pågår, gata för gata.

Pågående och kommande arbeten

Sturegatan

I perioder gör vi markarbeten på Sturegatan. Arbeten kommer att färdigställas i sin helhet under sommaren. 

Esplanaden (utanför Signalfabriken)

Ledningsomläggningar pågår på Esplanaden, mellan Bangatan och Vasagatan. Arbetena planeras vara klara under maj 2023. 

Stationsgatan

Vi arbetar med markarbeten på Stationsgatan vid korsningen med Sturegatan. Vi planerar att arbetena ska bli klara under maj 2023. 

På Stationsgatans nedre del har vi placerat ett torn, som är en del av den ledningsbrygga som vi lyfte på plats under sommaren 2022. Just nu arbetar vi på platsen med olika typer av arbeten kopplat till bryggan. 

Sundbybergs torg

Den 21 mars 2023 återupptog vi arbetena på Sundbybergs torg med bland annat ledningsomläggningar runt ledningsbryggans torn. Vi kommer också att riva den gamla asfalten som ligger där nu för att byta ut den till ny asfalt. Efter det kan vi påbörja plattläggningen ovanpå den nya asfalten som planeras att vara klart under maj 2023. Skyltar visar alternativa gångvägar under tiden vi utför arbetena.

Arbete utanför ordinarie arbetstid

För att ytan ska kunna återställas så snabbt som möjligt och öppnas upp för allmänheten kan vi behöva lägga plattorna på torget utanför ordinarie arbetstid. Det innebär att mellan den 3 april och 31 maj kan arbetena komma att utföras kvällstid till klockan 22.00 på vardagar samt mellan klockan 08.00 – 17.00 under helgdagar. Arbetena som utförs utanför arbetstid bedöms inte vara störande för omgivningen.

Du som bor i närheten av våra arbeten

Nyheter för Sundbyberg

Tidslinje för delsträckan Huvudsta-Duvbo

Projekt Mälarbanan omfattar fem järnvägsplaner: Tomteboda-Huvudsta, Huvudsta-Duvbo, Duvbo-Spånga, Spånga-Barkarby samt Barkarby-Kallhäll. De två sista delsträckorna Huvudsta-Duvbo och Duvbo-Spånga återstår att bygga.

1 Samråd av järnvägsplan Huvudsta-Duvbo. 2017

2 Granskning av järnvägsplan Huvudsta-Duvbo. Vi börjar med förberedande arbeten inför utbyggnaden av delsträckan Huvusta-Duvbo. 2020

3 Kompletterande granskning av järnvägsplan Huvusta-Duvbo. 2021

4 Järnvägsplanen för Huvudsta-Duvbo skickas in för fastställelseprövning. 2022

5 Komplettering av järnvägsplanen för Huvudsta-Duvbo. 2023

Kontakt

Projekt Mälarbanan

Mejla dina frågor direkt till oss

Kundservice

Mejla Trafikverkets Kundservice