Logga in
Logga in

Stockholm Sundbyberg

Vi planerar att bygga ut järnvägen genom Sundbyberg i en tunnel. På så sätt kan ett helt nytt stadslandskap växa fram. Just nu pågår förberedande arbeten som är en förutsättning för att bygga den planerade tunneln.

Vad?

Två spår blir fyra på en av landets mest trafikerade sträckor, Tomteboda-Kallhäll. När pendeltågen får egna spår i mitten kan fjärr- och regionaltåg köra om på de yttre spåren.

Varför?

Mälarbanan påverkar tågtrafiken i hela Stockholmsregionen. En utbyggnad är av riksintresse för att tågtrafiken ska fungera långsiktigt, i regionen och till och från övriga landet.

Nuläge

I Sundbyberg gör vi förberedande arbeten. Vi arbetar bland annat med att flytta på ledningar som finns i marken så att de inte är i vägen när vi börjar bygga den planerade tunneln.

Kostnad

Sundbybergs stad medfinansierar järnvägen genom Sundbyberg med 800 miljoner kr (2012 års prisnivå), samt en tunnelförlängning med 321 miljoner kr (2017 års prisnivå).

Om projektet

 

Genom Sundbyberg planerar vi att bygga en cirka 1,4 kilometer lång tunnel med anslutande ramper. Tunneln sträcker sig från kommungränsen i Duvbo till Ekensbergsvägen. Genom att lägga ner järnvägen i tunnel ges Sundbybergs stad en möjlighet att "läka ihop" och utveckla centrum. Sundbybergs stad planerar för hur det ska se ut där.

Förberedande arbeten i Sundbyberg

Innan vi kan börja bygga en järnvägstunnel genom Sundbyberg behöver vi göra förberedande arbeten. Sedan hösten 2020 arbetar vi bland annat med att lägga om ledningar under marken. Vi behöver flytta på ledningarna i marken så att de inte är i vägen i samband med utbyggnaden av järnvägen. Att lägga om ledningsnätet i Sundbyberg tar tid och påverkar dig som bor och rör dig i området. Nedan presenterar vi vilka arbeten som pågår, gata för gata.

Sturegatan

Vi gör markarbeten på Sturegatan. Dessa arbeten beräknas vara klara under början av 2023.

Esplanaden (utanför Signalfabriken)

I höstas började vi med ledningsomläggningar på Esplanaden, mellan Bangatan och Vasagatan. Just nu arbetar vi på sidan mot Signalfabriken. När vi är färdiga där byter vi sida och arbetar på sidan mot Fabriksparken.  Arbetena kommer att pågår under våren 2023. 

Stationsgatan

Vi arbetar med markarbeten på Stationsgatan vid korsningen med Sturegatan. Vi planerar att arbetena ska bli klara under mars 2023. 

Vi har placerat ett torn på Stationsgatans nedre del. Tornet är en del av den ledningsbrygga som vi lyfte på plats i mitten av juli under tågstoppet. Just nu arbetar vi på platsen med olika typer av arbeten kopplat till bryggan. De arbetena planerar vi att vara klara med våren 2023. 

Sundbybergs torg

Torget är nu åter öppet för allmänheten. Vi planerar att återuppta vissa arbeten på torget under våren 2023.

Du som bor i närheten av våra arbeten

Nyheter för Sundbyberg

Tidslinje för delsträckan Huvudsta-Duvbo

Projekt Mälarbanan omfattar två järnvägsplaner: Duvbo-Spånga och Huvudsta-Duvbo. Projektet är indelat i fem delsträckor.

1 Samråd av järnvägsplan Huvudsta-Duvbo 2017

2 Granskning av järnvägsplan Huvudsta-Duvbo 2020

3 Vi börjar med förberedande arbeten inför utbyggnaden av delsträckan Huvusta-Duvbo 2020

4 Kompletterande granskning av järnvägsplan Huvusta-Duvbo 2021

5 Planerad byggstart för tillfälliga spår genom Sundbyberg 2023

6 Planerad lagakraftvunnen järnvägsplan för Huvudsta-Duvbo 2024

7 Planerad start för utbyggnaden till fyra spår på delsträckan Huvudsta-Duvbo 2024

8 Planerad byggstart av järnvägstunnlarna genom Sundbyberg och Solna 2024

9 Planerad öppning av Sundbybergs station 2032

10 Planerade fyra spår i drift på sträckan Tomteboda-Kallhäll 2032

Kontakt

Projekt Mälarbanan

Mejla dina frågor direkt till oss

Kundservice

Mejla Trafikverkets Kundservice