Logga in
Logga in

Högspänning och variation - jobba som eldriftsingenjör

Nu söker vi eldriftsingenjörer till Göteborg och Gävle som jobbar med övervakning och styrning av kraftförsörjningsanläggningar för järnvägen. 

Som eldriftingenjör arbetar du på en trafikcentral och övervakar Trafikverkets elanläggningar dygnet runt, året runt i hela Sverige. Det här är ett samhällsviktigt uppdrag för dig som gillar tempoväxling, spänning och som vill ha en roll som eldar på din professionella och personliga utveckling. Du jobbar i moderna IT-baserade system för driftövervakning och i fjärrmanövreringssystem för kraftförsörjning. Du övervakar all elektricitet till omformarstationer, transformatorstationer, signalställverk, kontaktledningar och annan utrustning i järnvägsanläggningen. Du felsöker och svarar på larm för att parera situationer som kan påverka strömförsörjningen i järnvägssystemet. Det är också du som förebygger avbrott genom att kartlägga och rapportera avvikelser och brister i systemet. Med andra ord jobbar du hela tiden mellan lugn och omedelbar action och får ett tryggt och roligt jobb som skiftar i tempo och innehåll varje dag.

Betald utbildning

Som eldriftingenjör blir du anställd på Trafikverket med full lön under den utbildning och praktik om cirka 10 månader som tar dig in i yrkesrollen. Utbildningen genomförs till viss del i Ängelholm men även andra delar av landet förekommer. Längden på varje utbildningsdel där resor förekommer varierar mellan tre dagar till drygt en vecka och Trafikverket bekostar resorna samt logi. Läs om några som antagit utmaningen att kraftförsörja Sveriges järnväg.

Möt några av våra eldriftingenjörer

Anders jobbar som eldriftsingenjör på Trafikverket