Logga in
Logga in

Jobba som förarprövare

Vill du vara med och bidra i det viktiga arbetet med trafiksäkerhet? Vi på Förarprov ansvarar för att genomföra teoriprov och körprov inom körkorts- och yrkestrafikområdet.

Förarprov är en enhet i Trafikverket och har cirka 700 medarbetare i hela landet fördelade på ett 30-tal orter. Vår verksamhet ska bidra till trafiksäkra, riskmedvetna och miljömedvetna förare i vägtransportsystemet.

Trafikinspektör (Förarprövare)

Som trafikinspektör bidrar du till trafiksäkra, riskmedvetna och miljömedvetna förare i vägtransportsystemet.

I februari startar 2023 års rekrytering av trafikinspektörsaspiranter. Läs mer nedan!

Så går utbildningen till

För att bli trafikinspektör behöver du gå en ettårig utbildning i Trafikverkets regi. Även den som ska jobba som trafikinspektör hos Försvarsmakten, Gymnasieskolan eller Kommunal vuxenutbildning går samma utbildning. 

Under utbildningsåret har du en tidsbegränsad anställning som trafikinspektörsaspirant med en aspirantlön. I utbildningen varvas teori och praktik. Under utbildningsåret genomför du flera teoriprov och övar på praktiska delar. När utbildningen är klar och du är godkänd på alla prov och i de praktiska delarna erbjuds du en tillsvidareanställning som trafikinspektör hos Trafikverket.

En viktig förutsättning för att klara utbildningen är att du har möjlighet att avsätta en stor del av din fritid för självstudier.

I utbildningen varvas teori och praktik

Den teoretiska delen består av sex veckors utbildning på plats i Uppsala under veckorna 38, 39, 42, 45, 48 (2023) och vecka 5 (2024). Vecka 2 (2024) genomförs via skype.

En teorivecka innebär fyra dagar på konferensanläggning och en dag på hemmakontoret. Du kommer att jobba med lagtexter, författningar och föreskrifter gällande trafikregler, fordonskrav och regler om körkort. Du kommer även arbeta med bedömning och hantering av körprov samt kundbemötande. För att säkerställa din kunskapsnivå kommer du att få göra flera kunskapsprov under utbildningen.

Under den praktiska delen har du en erfaren trafikinspektör som din handledare. I början åker du med din handledare i baksätet och längre fram i utbildningen får du göra egna körprov med din handledare i baksätet. Under hela utbildningen är det handledaren som är ansvarig för beslut som tas på körproven.

Rekryteringsprocessen

Första urvalet sker med hjälp av de frågor som du får svara på när du skickar in din ansökan. Om du går vidare kommer du få ett urvalstest skickat till dig. Ditt resultat på urvalstestet vägs ihop med din erfarenhet och avgör om du går vidare till nästa steg. Går du vidare blir du kallad till ett körtest.

När körtesterna är genomförda kommer aktuella kandidater kallas till intervju. Utöver grundkraven som du måste uppfylla kommer vi i det slutgiltiga urvalet att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper och lämplighet för yrket.

Tidplan för rekryteringsprocessen

  • Annonseringsperiod 16 februari - 6 mars
  • Webbaserade tester 9 mars - 14 mars
  • Körtest preliminärt vecka 14-19
  • Intervjuer genomförs preliminärt vecka 14-22

Frågor och svar

Förordnande och behörighet att arbeta som Förarprövare styrs av Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2012:61 om förordnande att förrätta prov. Det innebär bland annat att det krävs en fullständig gymnasial utbildning (examen) för att kunna söka och bli antagen som aspirant. Som fullständig gymnasieutbildning räknas också kombinationer av utbildning som exempelvis gymnasiestudier + kommunal vuxenutbildning eller folkhögskola som sammantaget utgör en examen.

Det ställs krav på utbildningsnivå utifrån bedömningen att det behövs för att på ett godtagbart sätt kunna tillgodogöra sig utbildning och fortbildning inom yrket. I det här fallet är det vår huvudman Transportstyrelsen som gjort bedömningen att fullständigt gymnasium krävs för att utbilda sig till och arbeta som förarprövare.

Som aspirant hos Förarprov genomför du en ettårig aspirantutbildning där du varvar teori och praktik i verksamheten. Du har under den ettåriga utbildningen en aspirantanställning och genomför utbildningen med lön från arbetsgivaren. Själva utbildningen kostar inget utan den står arbetsgivaren för. Utbildningen leder till yrkesbehörighet som Trafikinspektör. Om du genomför utbildningen med godkänt resultat erbjuds du anställning som Trafikinspektör.

Ja, under utbildningen är du tidsbegränsat anställd med aspirantlön (27 500 kr) från arbetsgivaren. Själva utbildningen kostar inget utan den står arbetsgivaren för. Om man genomför den ettåriga utbildningen med godkänt resultat erbjuds man sedan anställning som Trafikinspektör. Ingångslönen kommer då vara cirka 31 000 kr.

Antagning till aspirantutbildningen sker en gång per år genom en rekryteringsprocess.

Enheten/kontoret du blir anställd hos står för kostnaden och hjälper till med bokningen av resor till och från Uppsala. Du reser oftast med tåg.

Ja, det ingår och du bor på konferensanläggning i Uppsala. Alla har eget rum.

Lediga jobb på Förarprov

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Anna-Karin Malmgren
Kommunikatör
Cecilia Lind