Logga in
Logga in

Rekryteringsprocessen

För att bli anställd och få gå våra utbildningar måste du bli godkänd i rekryteringsprocessens alla delar. Här kan du läsa mer om dem.

Urvalstester

Alla kandidater som uppfyller kvalifikationerna i annonsen blir erbjudna att genomföra fyra webbaserade tester. Syftet med testen är att objektivt kunna kartlägga faktorer som är viktiga för den aktuella rollen. Ett urval görs och de kandidater som kvalificerar sig vidare blir sedan inbjudna att genomföra tester under kontrollerade former, så kallad övervakade tester. Dessa tester genomförs digitalt via Zoom med övervakning.

Intervju

De kandidater som kvalificerat sig vidare efter övervakade tester erbjuds en intervju. På intervjun medverkar rekryterande chef. Intervjun är kompetensbaserad. Det innebär bland annat att vi kommer att be dig om konkreta exempel från hur du har agerat i vissa situationer eller i arbetslivet. Intervjun sker vanligtvis på placeringsorten, men kan även komma att genomföras digitalt.

Hälsoundersökning

De kandidater som kvalificerat sig vidare efter intervju blir inbjudna till en hälsoundersökning hos Previa-Falck. Besöket tar cirka 90 minuter och innefattar bland annat ett färgseendetest, hörselprov och drogtest.

Referenstagning

De kandidater som gått vidare till referenstagning ombeds uppge 1–2 referenspersoner. Rekryterande chef genomför referenstagningen och detta sker på ett strukturerat sätt med stöd av en referenstagningsmall.