Logga in
Logga in

Hanna – IT-sektionschef

Hanna Söderberg har haft fem olika yrkesroller på tio år. Det har gett henne erfarenheter som hon har delat med sig av genom åren på Trafikverket.

Vi på Trafikverket gör skillnad i människors vardag och kortar avstånden mellan människor och företag, och vi behöver bli fler. Vi har exempelvis teknikskiften på gång där vi behöver ha in ny kompetens. Med 150 olika yrkesroller har du stora möjligheter att växa och utvecklas här.

Hanna Söderberg leder en sektion på Trafikverket som jobbar med systemförvaltning och utveckling av it-system.

– Jag började för tio år sedan och har sedan dess haft fem olika roller. Ett tag ledde jag flera team som ansvarade för leveransen av trafikinformation som ropas ut i högtalarna och syns på skyltarna på tågstationerna. Idag är jag chef för en sektion som jobbar med systemutveckling av it-system som är kopplade till järnvägsdata. Det är jätteviktiga system som är grunden till allt som behövs för att kunna köra tågen.

Vad tycker du är viktigt i ledarskapet?

– För mig är det viktigt att vara närvarande, inkluderande, tillgänglig och att skapa förutsättningar för mina medarbetare att leverera på bästa nivå. Jag försöker att ha en dialog om den enskildes karriärväg och ge stöd i form av utvecklingsprogram och kurser. Jag vill också uppmuntra mina medarbetare till att våga tänka nytt i arbetssätt och teknik. Det är en förmån att vara chef på Trafikverket för det finns många som stöttar runtomkring, man känner sig inte ensam. Jag har en handledare i min ledarroll och även en coach i det ledarskapsprogram, morgondagens ledare, som jag går.

Trafikverkets ledarskapsfilosofi består av tre delar: Bygga förtroende, driva utveckling och leverera resultat.

– Ledarskapsfilosofin är tydlig, lätt att ta till sig och den första delen, att bygga förtroende, är en extra viktig komponent. Utan förtroende från ledarna blir det svårt att driva utveckling och leverera resultat.

Hur ser Trafikverkets kreativa miljö ut?

– Vi uppmuntrar till innovation och att tänka nytt. Ett tydligt exempel är Hack for IKT som innebär att du under ett dygn kan skapa vad du vill tillsammans med andra. Sedan har vi innovationsplattformen Trafiklabb i en stor lokal i Linköping där man kan utforska nya områden och labba med delar som AI, machine learning och big data. Vi bygger även upp självständiga team med eget ansvar. Det skapar engagemang och stimulerar till kreativitet när teamen själva är ansvariga för vad som ska göras och hur det ska utformas.

Hur ser utmaningarna ut?

– Vi på Trafikverket gör skillnad i människors vardag och kortar avstånden mellan människor och företag, och vi behöver bli fler. Vi har exempelvis teknikskiften på gång där vi behöver ha in ny kompetens. Med 150 olika yrkesroller har du stora möjligheter att växa och utvecklas här.

Namn: Hanna Söderberg
Titel: Sektionschef
Utbildning: Data- och systemvetenskap, Uppsala universitet, examen 2004