Logga in
Logga in

Minna – avdelningschef

Minna Nyman är chef för Trafikverkets avdelning Samhällsskydd och beredskap. Hon berättar om vårt uppdrag inom den civila beredskapen, något som också innebär att vi tillsätter nya tjänster inom området.

Vi bidrar till samhällsutveckling. Allt vi gör kommer medborgarna till del, vårt arbete gör att vi kan ta oss dit vi behöver i vårt vardagsliv. I ett läge då Sveriges självständighet och vår frihet utmanas är det särskilt viktigt att de transporter som behövs för att försvara oss finns och fungerar. 

Det civila försvaret består av myndigheter, kommuner, regioner och privata aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Trafikverket är både beredskapsmyndighet samt sektorsansvarig för beredskapssektorn Transporter inom det civila försvaret.

– Vi utvecklar och bygger upp Trafikverkets arbete inom civil beredskap. Vi är inne i ett expansivt läge och behöver därför bli fler medarbetare med olika bakgrund som vill vara med i detta spännande, utmanande och viktiga arbete, säger Minna Nyman, chef för Samhällsskydd och beredskap på Trafikverket.

Vad innebär de två regeringsuppdragen inom civil beredskap?

– Vårt ansvar är att planera, bygga och underhålla transportinfrastruktur och som beredskapsmyndighet ska vi se till att den också kan motstå och hantera extrema påfrestningar såsom krig. Ju bättre vi är på att göra vår del av arbetet, desto bättre blir förmågan för det civila försvaret i Sverige.

– Det är många aktörer som tillsammans skapar transportförmåga i samhället. Som sektorsansvarig myndighet ska vi på Trafikverket leda samordningen av aktörerna och driva på att vi samverkar med varandra så att vi var för sig och tillsammans kan se till att vi bidrar till transportförmåga även i krissituationer och krig. I kriser och krig ska vi också se till att regeringen, MSB och Försvarsmakten hålls informerade om läget inom sektorn och lämna underlag för prioritering och fördelning av resurser inom beredskapssektorn.

Varför valde du Trafikverket som arbetsgivare?

– Jag började 2019 och valde Trafikverket för att det är en arbetsgivare som kännetecknas av stora utvecklingsmöjligheter, att du kan göra en lång karriär och jobba både nationellt och regionalt med intressanta frågor. Trafikverket är stort och finns över hela Sverige vilket gör att du har kollegor på många ställen, och i beredskapsplaneringsarbetet jobbar du dessutom ofta med många olika delar av myndigheten. Vi gör också mycket av vårt arbete tillsammans med andra i det offentliga och med privata aktörer i samhället.

Vad är det bästa med att jobba på myndigheten?

– Vi bidrar till samhällsutveckling. Allt vi gör kommer medborgarna till del, vårt arbete gör att vi kan ta oss dit vi behöver i vårt vardagsliv. I ett läge då Sveriges självständighet och vår frihet utmanas är det särskilt viktigt att de transporter som behövs för att försvara oss finns och fungerar. Det är ett konkret och ett mycket intressant uppdrag.

Namn: Minna Nyman.
Titel: Chef för avdelningen Samhällsskydd och beredskap.
Utbildning: Pol. mag. internationella relationer, Stockholms universitet, examen år 1997.