Logga in
Logga in

Philip – projektingenjör

Philip Bratt började på Trafikverkets traineeprogram 2019 och anställdes samtidigt som projektingenjör. Nu har han siktet inställt på att bli projektledare.

Det är lärorikt att jobba med flera olika projektledare som lägger upp arbetet på sitt sätt. Det gör att jag lär mig mycket och kan forma min egen projektledarstil.

– Nu jobbar jag som projektingenjör inom investeringsverksamheten, bland annat i ett team för att bygga grön infrastruktur som faunapassager över vägar för att få djur att passera på ett säkert sätt. Jag omringas av kompetenta och erfarna människor som gör att jag utvecklas. Många är längre fram i karriären och har mycket att dela med sig av, säger Philip.

Vad är det i projektformen som lockar dig?
– Att det är tidsbestämt, utmanande och du samverkar med andra för att nå samma mål. Och du behöver ta tuffa beslut längs vägen. Det är lärorikt att jobba med flera olika projektledare som lägger upp arbetet på sitt sätt. Det gör att jag lär mig mycket och kan forma min egen projektledarstil.

Kan du berätta om ditt sidoprojekt som handlar om digitalisering?
– Jag jobbar i ett projekt för att fånga upp det yngre perspektivet med syftet att driva anläggningsbranschen framåt inom digitaliseringen. Hösten 2020 samlade vi uppemot 30 unga branschmedarbetare med max fem års arbetslivserfarenhet för att diskutera vad som behöver komma framåt. Vi sammanflätar resultatet med hela anläggningsbranschen. Det gör vi för att visa på ett nytt perspektiv som inte beaktats tidigare. Och jag tror det är viktigt att digitaliseringen drivs framåt för att vi som bransch ska kunna vara konkurrenskraftig bland studenter.

Har du fler sidoprojekt som är viktiga för dig?
– Ja, jag arbetar i ett utvecklingsprojekt inom Trafikverket som arbetar för att effektivisera och höja kvaliteten på vår hantering av planläggningsprocessen. En del av detta är även att nyttja digitaliseringens möjligheter, vilket jag själv tycker är väldigt intressant. Det är lärorikt att arbeta nära projektledningen i ett utvecklingsprojekt där det tillämpas ett mer lättrörligt, agilt, arbetssätt.

Namn: Philip Bratt
Titel: Projektingenjör
Utbildning: Högskoleingenjör inom industriell ekonomi, Linnéuniversitetet, examen 2019.