Logga in
Logga in

Samaneh – projektledare

Samaneh Ericson är projektledare på övergripande nivå för ett av Sveriges största infrastrukturprojekt. Det nya EU-gemensamma signalsystemet, ERTMS, säkrar framtidens järnväg.

Trafikverket ansvarar för vägtrafik, järnväg, luftfart och sjöfart så det finns många möjligheter att byta riktning utan att byta arbetsgivare.

Samaneh Ericson började som projektledare på Trafikverket våren 2020. I dag är hon övergripande projektledare för ett av projekten som inför det nya signalsystemet för järnväg, ERTMS. Projektets geografiska utsträckning är från brofästet vid Öresundsbron, genom Svågertorp, Kontinentalbanan, Malmö och Lund till Kävlinge. Projektet sluttid är beräknat år 2036.

– Min uppgift är att leda projektet mot mål avseende omfattning, tid, kostnad och kvalitet – från start till projektavslut. Det handlar om att säkerställa projektets framdrift och leveranser samt att ta hänsyn till mottagarens och andra intressenters behov och prioriteringar.

Hur har du utvecklats sedan du började på Trafikverket?

– Jag kom in i rollen projektledare inom funktion Ibruktagning där vi arbetar med planering och genomförande av ibruktagandebesiktning. Jag hade en bakgrund som projektledare inom säkerhetsbranschen och ITS, därför inleddes min första tid hos Trafikverket med en del tekniska utbildningar. Jag hade även en mentor som introducerade olika ibruktagandestrategier och vägledde mig i järnvägsbranschen. Den första utbildningen inom Järnvägsteknik var en ögonöppnare. Redan efter första dagen blev jag fast, jag blev så fascinerat av tekniken i vår järnvägen, hur allt hänger ihop. Jag kan bara konstatera hur komplex järnvägsanläggningen är och att signalfel inte är så enkelt som att ”byta en lampa”. Alla försenade minuter är för att säkerställa en säker anläggning innan trafiken släpps på.

Hur upplever du jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen?

– Trafikverket är Sveriges största beställarorganisation och en myndighet med rutiner kring jämställdhet och mångfald, och vi arbetar aktivt med frågorna. Det märks. Det räcker att gå ut till matsalen och se sig omkring. Alla sitter vid samma bord, oavsett ålder, kön, erfarenhet eller etnisk bakgrund. På en av mina tidigare arbetsplatser var jag ensam tjej med 60 manliga kollegor, men på Trafikverket är det inte så.

Hur ser du på arbetskulturen?

– Vi har en bra mix av ålder och kompetens och alla delar generöst med sig av sin kunskap. Kulturen präglas av ömsesidig respekt, god dialog och förståelse för varandras åsikter. Vi hjälps alltid åt. Vi har många nya medarbetare i och med att det är ett nytt signalsystem vi jobbar med, och därför är utbildning och informationsspridning en viktig del av vår vardag.
Och vi arbetar aktivt med den personliga utvecklingen. Om du är ambitiös och vill utvecklas inom din roll eller byta riktning så möjliggörs det i samråd med din närmaste chef. Trafikverket ansvarar för vägtrafik, järnväg, luftfart och sjöfart så det finns många möjligheter att byta riktning utan att byta arbetsgivare.

Namn: Samaneh Ericson
Titel: Projektledare
Utbildning: Projektledare, inriktning tekniska säkerhetssystem, YH-utbildning Lund