Logga in
Logga in

Sandra – utredare

Innovation tillhör Sandra Bårdéns vardag. Genom ny teknik, digitalisering och uppkopplade fordon bidrar hon till att människor kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Du får snabbt förtroende att utveckla och utvecklas på Trafikverket.

Sandra Bårdén började som konsult efter examen och anställdes på Trafikverket våren 2023. Hon jobbar med innovationsledning som utredare inom digitalisering av transportsystemet.

– Att jobba med innovationsledning i en utmanande roll på en så stor myndighet som Trafikverket var det som lockade mig. Jag tittar på hur vi kan lösa gamla problem på nya sätt med hjälp av ny teknik. Vi vill använda den befintliga vägen mer effektivt i stället för att bygga nytt, så vi testar och tar fram förslag på hur vi kan lösa problem i infrastruktursystemet med hjälp av ny teknik, digitalisering och uppkopplade fordon. Det är verkligen ett kul jobb.

Kan du ge exempel på projekt du jobbar med?

– Vi har en ramp, en avfart, till en korsning från motorvägen som byggdes för många år sedan när det var mindre trafikflöden. Idag blir det ofta kö där, men Istället för att bygga ut den jobbar vi för att minska antalet fordon. Vi kikar nu på digitala lösningar med sensorer, trängseldata och meddelanden för att signalera när risken för kö är hög. Signalen ska gå ut till en logistikaktörs transporter i området så att de kan välja en annan väg. På så vis är förhoppningen att köerna minskar och transporterna kommer fram i tid. Ett annat exempel är ett pilotprojekt där vi använder geofencing som går ut på att digitalt begränsa hastigheten för timmerlastbilar i byar där vi inte har möjlighet rent ekonomiskt att sätta in fysiska hastighetshinder. Det gör att vi använder statliga medel på ett effektivt sätt och vi slipper riva upp asfalt för att bygga om. Det är bra för miljön och ekonomin och vi drar nytta av en teknik som redan finns.

På vilket sätt känner du att du är en del av ett större syfte?

– Jag får jobba med utmaningar på olika sätt för att lösa brister och behov i infrastrukturen. Varje liten förbättring på enstaka platser, som vi på Trafikverket hanterar, gör skillnad för dem som rör sig där. Efter våra pilotprojekt är vi ute och berättar för medarbetare och andra företag det vi har lärt oss. Det gör att vårt arbete får en stor spridning och att vi är med och påverkar utvecklingen i hela Sverige.

Hur ser du på möjligheterna till utmaningar?

– Jag känner tillit och fick snabbt förtroende att utveckla och utvecklas på Trafikverket. Här finns otroligt många möjligheter för den som vill lösa saker på nya sätt, och arbetet är väldigt varierande. Vi är i högsta grad delaktiga i vilka tester som ska göras. Ibland innebär det att jag kör jag hela innovationsledningsprocessen, och ibland kommer jag med idéer som andra driver vidare.

Namn: Sandra Bårdén
Titel: Utredare
Utbildning: Högskoleingenjör produktutveckling och innovationsledning, Högskolan Halmstad. Magister i innovationsledning och entreprenörskap, KTH.