Logga in
Logga in

Sofia – elkraftspecialist

Sofia Elvelind är med och påverkar hela Sveriges infrastruktur. Hon arbetar med frågor som rör myndighetens elförsörjning, tekniska utvecklingsplaner inom elkraft samt bevakning av ellagstiftningen.

Vad lockade dig att jobba med elkraft i allmänhet och på Trafikverket i synnerhet?

– Mitt intresse för elkraft väcktes för flera år sedan då jag sommarjobbade på en elnätsavdelning. När möjligheten att plugga på distans dök upp så tog jag den. En distansutbildning gör det lättare att ändra inriktning senare i livet, med barn och hus är man inte lika flyttbar.

– Det jag gör på Trafikverket har betydelse för hela landets infrastruktur. Just nu pågår det mycket intressant inom elkraft som påverkar i alla led från produktionssidan till förbrukningssidan med bland annat elbilar, elvägar och elfärjor. Trafikverket förvaltar en mängd elektriska anläggningar, cirka 2 000 mil högspänningsledningar och står för ett par procent av Sveriges elförbrukning. Myndigheten har satt upp mål som anknyter till Sveriges klimatmål vilket även ställer krav på ökad elektrifiering.

Hur kan arbetsdagarna och arbetsuppgifterna se ut?

– Mina arbetsdagar är väldigt varierande. De kan innehålla diskussioner och prioriteringar av tekniska utvecklingsprojekt, utredningsarbete kopplat till myndighetens elförsörjning, frågor kring hur ellagstiftningen påverkar myndigheten och rapportskrivning och diverse uppgifter kopplade till att leda uppdrag och projekt.

Hur ser samarbeten ut, inom och utanför Trafikverket?

– Jag jobbar i en nationell organisation och har kollegor runt om i Sverige. Samarbetet sker till stor del på distans vilket skapar en stor flexibilitet och gör att vi kan attrahera kompetens från hela landet. Det innebär också en stor flexibilitet för mig, det spelar ingen roll var i landet jag befinner mig.

– Jag är delaktig i flera regeringsuppdrag kopplade till den nationella strategin för elektrifiering som ska lägga grunden för ett klimatneutralt Sverige. För att vi ska lyckas med strategin är vi flera myndigheter som samverkar i frågor om framtida elbehov och vägen dit.

Titel: Bred specialist inom elkraft.
Utbildning: Högskoleingenjör industriell ekonomi, Högskolan i Gävle. Ekonomie kandidat i företagsekonomi, Högskolan i Gävle. Högskoleingenjör inom elkraftteknik, Umeå universitet.