Logga in
Logga in

Personuppgifter vi samlar in när du använder www.trafikverket.se

När du surfar samlar vi in personuppgifter om dig. Det gör vi även när du använder vår webbshop och våra nyhetsbrevstjänster, sms-tjänster och ärendetjänster, samt de tjänster där det behövs inloggning.

Här nedan får du mer detaljerad information om personuppgiftsbehandlingen. Andra ändamål: Dina uppgifter i urval kan komma att användas för kvalitetsundersökningar utförda av våra externa partner.

Personuppgiftsbehandling, del 1

Personuppgiftsbehandling, del 1
Tjänst Personuppgifter som samlas in Ändamål
Surfning


Kakor (men inga personuppgifter i övrigt). Vi använder kakor för webbanalys. Läs mer om vad kakor är och hur vi använder dem.
Kakor (cookies) på trafikverket.se
E-posttjänster och sms- tjänster


E-postadress eller mobilnummer. Ibland förekommer det att vi samlar in namn. Du ska få information du har beställt.
Ärendetjänster


Kontakt-, faktura- och ombudsuppgifter som namn, adress, telefon-nummer och e-postadress. Vi ska kunna hantera och besvara ditt ärende.
Webbshop


Namn och adress.
Vi behåller uppgifterna upp till två år efter att produkten har levererats, för att vi ska kunna hantera leverans-uppföljning och eventuella reklamationer.
Du ska få de produkter som du har beställt.

Tjänster med användarkonto (med personnummer)


Namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress som har tagits emot via Trafikverkets kontaktpersoner för tjänsterna.

I vissa tjänster kan fler uppgifter behövas eller vara frivilliga att ange.

Du ska kunna logga in och använda tjänsterna, och vi får veta vem du är (säker identifiering).

Tjänster med webbkonto (utan personnummer)


Namn och e-postadress som har samlats in vid direkt registrering på trafikverket.se.

I vissa tjänster kan fler uppgifter behövas eller vara frivilliga att ange.

Du ska kunna logga in och använda tjänsterna.
Förarprovstjänster, boka prov

Namn, personnummer och adress. Du ska kunna logga in och använda tjänsten.
Utförda körkorts- och yrkesförarprov


Uppgifter om dina utförda prov förmedlas till Transportstyrelsen. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning som gäller prov för körkorts- och yrkesförar-behörigheter.
Lediga jobb – ansökan om tjänst


Person- och kontaktuppgifter som namn, personnummer, adress, e-post, telefon-nummer, svar på urvalsfrågor för tjänsten, personligt brev och CV samt resultat av tester om det är aktuellt för tjänsten. Vi ska kunna hantera rekryteringsärendet.

Personuppgiftsbehandling, del 2

Personuppgiftsbehandling, del 2
Tjänst Hur länge behålls uppgifterna Konsekvenser om du avstår från att lämna personuppgifter 
Surfning


Kakorna lagras på din dator under en viss tid. Du kan inte använda trafikverket.se fullt ut.
E-posttjänster och sms- tjänster


Tills du själv begär att de tas bort, eller att e-postadressen eller telefonnummret inte längre går att nå. Du får inte e-post med nyhetsbrev eller information via sms.
Ärendetjänster


Uppgifterna behålls så länge ärendet är aktivt. Upprättad och arkiverad allmän handling i samband med ärendet kan innehålla personuppgifter. Vi kan inte hantera ditt ärende. Du får kontakta oss per telefon eller post i stället.
Webbshop


Uppgifterna behålls upp till två år efter att produkten har levererats, för att vi ska kunna hantera leverans-uppföljning och eventuella reklamationer. Du kan inte köpa varan.
Tjänster med användarkonto (med personnummer)


Gallring (borttag) styrs av gallringsbeslut enligt arkivlagen. Du kan inte få tjänsten eller utföra ärenden. Beroende på tjänst kan du kontakta oss per telefon, e-post eller post.
Tjänster med webbkonto (utan personnummer)


Gallring (borttag) styrs av gallringsbeslut enligt arkivlagen. Du kan inte få tjänsten
eller utföra ärenden. Beroende på tjänst kan du kontakta oss per telefon, e-post eller post. 
Förarprovstjänster, boka prov


Dina uppgifter kommer att sparas i 10 år. Därefter raderas de enligt gallringsrutiner. Du kan inte använda tjänsten.
Utförda körkorts- och yrkesförarprov - -
Lediga jobb – ansökan om tjänst

3 år enligt gallringsbeslut. Du kan inte söka en ledig tjänst om du inte lämnar dessa uppgifter.

Dataskyddsförordningen, GDPR

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Så hanterar Trafikverket dataskyddsförordningen, GDPR

Frågor och svar

Nej.

Nej.

Dels andra myndigheter, till exempel Transportstyrelsen, dels medarbetare inom Trafikverket och våra leverantörer som behöver dem för att handlägga behörighetsärenden, och myndighetsärenden, administrera projekt, kommunicera med dig, ta fram dokument, tidrapportera och fakturera.

Vi tillämpar Trafikverkets gällande regler för informationsbehandling. Exempelvis tillämpas behörighetskontroll för åtkomst av dina uppgifter så att bara relevanta personer kommer åt dem.

Kontakt

Har du frågor om hur vi hanterar personuppgifter? Skicka in post eller ring Personuppgiftsansvarig. Du kan också skicka mejl till Dataskyddsombudet via formuläret.

Personuppgiftsansvarig

Adress: Trafikverket, 781 89 Borlänge

Telefon: 0771-921921

Per Tuvall

Dataskyddsombud