Logga in
Logga in

Blekinges lupiner blir biogas

Trafikverket bekämpar invasiva arter längs statliga vägar för att bevara artrikedomen och gynna den biologiska mångfalden. Nu slåttras lupinerna i Blekinge och förädlas till biogas.

Trafikverket genomför just nu ett pilotprojekt i Blekinge. Med en särskilt utvecklad slåttermaskin skördas lupiner och transporteras till en torrötningsanläggning i Mörrum där de förädlas till biogas.

–  Vi förvandlar ett problem till en resurs! Vi tror att detta arbetssätt kommer resultera i minst 10 000 kubikmeter biogas. Det är sju gånger mer än vad som går åt för själva åtgärden, säger Johan Rydlöv, sakkunnig inom miljöfrågor på Trafikverket.

Slåttringen görs i tre omgångar under sommaren. Slåttermaskinen hackar av växtligheten som sedan sugs upp genom en slang in i en behållare.

–  Den här maskinen kör i 3 km/timmen, vilket är lägre hastighet jämfört med andra slåttermaskiner vi använder. Därför kommer vår närvaro ute på vägarna att vara mer påtaglig än annars. Vi hoppas att människor kan ha förståelse för detta och visa hänsyn när de möter oss, säger Johan Rydlöv.

Att lupinerna slåttras och forslas bort kommer på sikt också att gynna Trafikverkets underhållsarbete.

– En positiv konsekvens av att slåttermassorna tas om hand är att vi minskar behovet av att regelbundet utföra dikesrensning eftersom vägkantsvegetationen sugs och förädlas istället för att lämnas kvar i vägkanten. Det möjliggör en mer pålitlig infrastruktur, säger Johan Rydlöv.

Slåttringen kommer att genomföras på delar av det mindre vägnätet i västra Blekinge där större bestånd av lupin finns.

Kontakt

Johan Rydlöv

Telefon: +46 10-123 18 53