Logga in
Logga in

Dags att välja lokalisering av dubbelspår på delen Stegskogen-Bäling

Ett av fem korridoralternativ ska väljas och vi vill veta vad du tycker.

Vi har utrett var ett nytt dubbelspår på Ostkustbanan delen Stegskogen-Bäling (via Vattrång, Harmånger och Jättendal) skulle kunna byggas. Från 30 januari till 5 mars bjuder vi in till samråd.

– De olika korridoralternativen kan till viss del kombineras men med en del unika inslag. Där finns bland annat en ny korridor väster om Harmånger där förutsättningen för en samlokalisering med framtida E4 har studerats, säger Peter Nyberg, Trafikverkets projektledare

Aktuell deletapp, Stegskogen–Bäling utgår från Stegskogen i söder och sträcker sig cirka 20 kilometer norrut till Bäling, strax söder om Gnarp. Vi har utrett för ett nytt dubbelspår i ny linjesträckning, med en hastighetsstandard på 250 km/tim för snabba persontåg och 100 km/tim för godståg. Längs etappen planeras inga stationer för resandeutbyte eller industrispårsanslutningar.

– Allas synpunkter är viktiga så att vi kan fånga upp vilka konsekvenser de olika korridoralternativen innebär, säger Peter Nyberg.

Slutligt val av korridor på delen Stegskogen-Bäling beräknas till början av 2024.

Fram till och med 6 mars har allmänheten, myndigheter och föreningar möjlighet att komma med synpunkter på samrådshandlingen.

Länk till information om samrådet och till filmer med presentationer

Kontakt

Peter Nyberg

Telefon: +46 10-123 29 59