Logga in
Logga in

Omkörningsförbud på E4:an norr om Gävle i påsk

Påsken står för dörren och därmed även en av årets stora trafikhelger. Därför har Trafikverket i samverkan med Polisen även i år beslutat att förbjuda omkörningar mellan Gävle och Tönnebro för att skapa ett bättre flyt.

– Vi vill få ett bättre flyt i påsktrafiken och har tillsammans med Polisen goda erfarenheter från avstängningen från tidigare år när vi stängt av det vänstra körfältet på E4. Bilisterna har respekterat omkörningsförbudet och trafiken har rullat smidigt, säger Emil Samuelsson, trafikingenjör på Trafikverket.

E4:an mellan Gävle och Tönnebro är en vägsträcka som har ett hårt tryck under påsken, eftersom resenärer till och från fjällen koncentreras under några timmar. I samband med omkörningar på avsnitt med två körfält uppstår det störningar med stora hastighetsförändringar när bilister ska tillbaka in på den enfiliga delen av vägen. För att öka trafiksäkerheten och få bättre flyt i trafiken på sträckan råder det därför omkörningsförbud för den trafik som ska mot fjällen före påsk och trafiken som ska hemåt/söderut i slutet av påskhelgen.

– När alla håller sig i samma körfält flyter trafiken mycket bättre, och vi minskar risken för köolyckor med längre totalstopp. Det betyder att alla kan komma fram till sin slutdestination snabbare, säger Emil Samuelsson.

Omkörningsfälten på sträckan mellan Gävle och Tönnebro stängs av följande tider:

 • för norrgående trafik, onsdag 27 mars, klockan 13–22.
 • för norrgående trafik, skärtorsdag 28 mars, klockan 13–22.
 • för södergående trafik, påskdagen 31 mars, klockan 13–22.
 • för södergående trafik, annandag påsk 1 april, klockan 13–22.

Omkörningsförbudet kan komma att avslutas tidigare på kvällarna om trafiken minskar.

Information om omkörningsförbudet kommer att finnas på Trafikverkets och Gävle kommuns digitala informationstavlor längs med E4:an. Och precis som tidigare år kommer det att finnas skyltförsedda bilar längs sträckan. Även polisen kommer vara på plats längs med sträckan under påskhelgen.

Fakta om omkörningsförbudet Gävle-Tönnebro

 • 2013 infördes första omkörningsförbudet vid en påskhelg på sträckan Gävle–Tönnebro. Då endast på skärtorsdagen (norrgående) och annandag påsk (södergående). Därefter har det utökats med flera dagar.
 • 46 kilometer är sträckan Gävle–Tönnebro
 • 21 kilometer är det omkörningsförbud norrut
 • 18 kilometer är det omkörningsförbud söderut

Tips för en säkrare resa

 • Planera din resa.
 • Rätt hastighet räddar liv.
 • Anpassa hastigheten till väglaget och håll avstånd.
 • Se till att alla i bilen har bälten.
 • Ta god tid på dig, ta raster och undvik att köra trött.
 • Lasta säkert.
 • Se till att rusta bilen utefter årstid.

Klicka på den här länken för att läsa om goda råd för bilkörning vid storhelger.