Logga in
Logga in

Lokalisering vald för nya järnvägen Byarum-Tenhult

Trafikverket har valt lokaliseringsalternativ Väst i Projekt Byarum-Tenhult, ny järnväg. Nu fortsätter arbetet med järnvägsplanen för den nya sträckan.

- Den nya sträckan blir viktig för järnvägssystemet. Det är en milstolpe i projektet, och det känns bra att kunna gå vidare. Det är också bra för alla som påverkats av utredningsarbetet och som väntat på besked, att nu veta vad som gäller, säger Carina Junefelt, projektchef.

Under arbetet med lokaliseringsutredningen för den nya järnvägen har det funnits fyra olika lokaliseringsalternativ. Alternativ Väst är den som bäst uppfyller de projektmål som satts upp för projektet, exempelvis restid, klimatpåverkan och kostnad och som Trafikverket nu har valt.

I november håller projektet informationsmöten kvällstid i Byarum och Tenhult, dit allmänheten välkomnas och där de kan ställa sina frågor.
Här finns mer information om informationsmötena för Projekt Byarum-Tenhult

Den nya järnvägen mellan Byarum och Tenhult söder om Jönköping blir en cirka 25 km lång enkelspårig järnväg med maxhastigheten 200 km/h. Ungefär på mitten av sträckan byggs ett mötesspår i höjd med industriområdet Stigamo. I projektet ingår också bygge av triangelspår i Byarum och Tenhult. Projektet beräknas kosta omkring 2,2 miljarder kronor i 2021 års prisnivå.

Mer om projekt Byarum-Tenhult finns på projektsidan.

Några av projektets mål är att minska restiderna, öka pendlingsmöjligheterna, ge möjlighet att köra mer gods på järnväg, och att göra järnvägssystemet mindre störningskänsligt. Planerad byggstart är 2030 och planerad trafikstart är 2033. Projektet ingår i en större satsning där stora delar av järnvägssystemet söder om Jönköping moderniseras och rustas upp.

Nu fortsätter arbetet med projektets järnvägsplan, som när den är klar visar en mer detaljerad plan för var den nya järnvägen ska byggas och hur den ska utformas. Nästa formella samråd med allmänheten är planerat till 2025.

Kontakt

Carina Junefelt

Telefon: +46 10-123 69 51