Logga in
Logga in

Urspårning på Malmbanan - uppdatering

Ett malmtåg spårade ur på Malmbanan mellan Kiruna och Narvik den 17 december. All tågtrafik norr om Kiruna är sedan dess stoppad. Ett intensivt arbete pågår nu med att återställa banan.

– Återställningsarbetet är tufft, under jul och nyår var det temperaturen ned mot minus 30 grader. Nu har det skett ett omslag i vädret, så det istället är starka vindar och stora mängder snö, vilket innebär att man varje dag behöver skotta rent på nytt på platsen, säger Simon Sunna, sektionschef järnväg, Trafikverket. Trots det, har vi till exempel bytt cirka 3 700 slipers på tre dagar. Det är ett oerhört högt tempo, då det är vad man normalt klarar att byta under sommarförhållanden.

Det här är läget just nu på platsen

  • Drygt 25 000 sliprar har transporterats från Gällivare och Långviksmon. Ungefär 7 500 av dessa har transporterats från lager i Gällivare och resterande 18 000 kommer på lastbilar från leverantören i Långviksmon. Från Gällivare har transporterna skett med både lastbil och med hjälp av röjningslok – allt för att få sliprar till platsen så fort som möjligt.
  • 13 900 sliprar har bytts (till och med 10 januari)
  • 60 tekniker från hela landet är på plats för att arbeta med återställningsarbetet. Även om man har maskiner till hjälp så finns vissa moment som måste hanteras manuellt  såsom borttagning av befästningar och att justera slipern till rätt position.
  • Slipersbyte Tornehamn – Kopparåsen är klart
  • Slipersbyte Kopparåsen – Vassijaure pågår
  • Beställning av förstärkningsbalkar och kontaktledningsarbete/gjutning vid snögalleriet
  • Spårriktare är på väg till platsen
  • Vi planerar inför växelinläggning den 18 januari

– Vi har gott samarbete med alla inblandade och det är god stämning trots de väderförhållanden som råder, fortsätter Simon Sunna. Vi har haft hjälp av norska BaneNor att snöröja norr om olycksplatsen, Kiruna kommun har lånat ut en större rastplats för upplag av slipers, LKAB har sin röjningspersonal på plats och vår entreprenör BDX gör ett oerhört bra jobb.

Möte mellan Trafikverket, LKAB och BDX

Under onsdagen den 10 januari träffades Roberto Maiorana, generaldirektör Trafikverket, Jan Moström, vd LKAB samt Catrin Ingvarsson, vd BDX, för att uppdatera sig om läget på platsen samt diskutera hur man kan arbeta tillsammans för att förhindra större stopp på Malmbanan i framtiden.

– Det var ett betydelsefullt samverkansmöte med ledningen för LKAB och ledningen för BDX, säger Helena Eriksson, regiondirektör, Trafikverket. Malmbanan är en viktig pulsåder för näringslivet och ett så här stort och långvarigt avbrott ger stora samhällsstörningar.

Vid mötet diskuterades också produktionstekniska frågor kopplade till återställningsarbetena.

– Säkerheten ska alltid sättas i första rummet, den får inte tummas på, arbetsmiljön ska vara säker för de som arbetar ute i fält i dessa svåra förhållanden, fortsätter Helena Eriksson. Ett stort tack till alla som bidrar i återställningsarbetet så att vi så snart som möjligt kan öppna banan för trafik igen, särskilt tack till BDX medarbetare som utför fältarbeten i tufft klimat.

Trafikverket, LKAB och BDX är överens om ett gemensamt utvecklingsarbete för att tillsammans bidra till ökad kapacitet på Malmbanan. Arbetet kommer att hållas ihop av Norra Regionen.

Trafikstart preliminärt i slutet av januari 2024

En preliminär prognos är att trafiken kan komma att återupptas tidigast i slutet av januari. Resenärer uppmanas att kontakta de tågbolag som de har bokat biljett med.

– Sista januari känns som en rimlig tid att förhålla sig till, sett till de utmaningar som vi fortfarande står inför. Men vi vill vara tydliga med att även denna prognos måste ses som preliminär och kan komma att uppdateras, säger Simon Sunna.

Trafikverket har regelbundna avstämningar med de olika operatörer som kör på sträckan. Tåg kan fortfarande köra på den del av banan som ligger söder om Kiruna.

Short summary in english

An iron ore train derailed in Vassijaure between Kiruna and Narvik on the Iron Ore Line (Malmbanan) on December the 17th, 2023. All train traffic north of Kiruna is therefore cancelled. No one was injured during the accident.

Travelers are asked to contact the train companies with which they have booked tickets for more information on their travel options. A very preliminary forecast is that the line between Kiruna and Narvik will be open for trains again at the end of January. Trains between Kiruna and Luleå are not cancelled due to the derailing.

Detta har hänt

Det var ett fullastat malmtåg som spårade ur med flera vagnar i Vassijaure den 17 december. 12 stycken rälsbrott har hittills kunnat konstateras och även kontaktledning, växelkomponenter och kablar är skadade och behöver bytas. Omkring 25 000 slipers ska också bytas ut.  Snögalleriet fick stora skador och har delvis rivits för att kunna byggas upp på nytt. Vi fortsätter att inventera skador samtidigt som vi återställer anläggningen.

Statens haverikommission har undersökt platsen för att utreda anledningen till urspårningen. Men vad som orsakat den är ännu inte fastställt, utredningen pågår ännu. På sträckan finns det 3 platser med dubbla urspårningsslingor som ska larma vid urspårning. Skadorna är så pass centrerade på räl, befästning och slipers vilket medfört att urspårningsslingorna undkommit skador. Alla tre slingor undersöks för att säkerhetsställa deras funktion och för att kunna få svar på varför dessa inte har larmat. 

Läs mer

Tidigare nyheter om urspårningen och pågående arbeten.