Logga in
Logga in

Nu byter vi spår på Malmbanan

Nästa vecka börjar Trafikverket att byta spår på Malmbanan. Det är den första av två etapper som ska göra järnvägen mer driftsäker och lättare att underhålla.

Med start nästa vecka börjar Trafikverket ett omfattande spårbyte på den 89 kilometer långa sträckan mellan Gällivare och Råtsi. Arbetet är uppdelat i två etapper och den 25 juni påbörjas arbetet med etappen mellan Gällivare och Håmojåkk (med start i Gällivare). Den andra etappen genomförs under 2025.

- Det här är ett arbete som är inplanerat sedan länge och det är av yttersta vikt för att vi ska ha en robust och driftsäker järnvägsanläggning. Spårbytet innebär att räls, slipers och makadam byts ut med hjälp av spårbyteståg och ballastreningståg, säger Urban Kauma, projektledare vid Trafikverket. Efter spårbytet kan högst tillåtna vikten för tågvagnar höjas till 30 ton.

Under spårbytet kan störande arbeten pågå under kvällar och nätter. Som närboende kan du under kortare perioder bli berörd av buller, byggtrafik och byggdamm. Under de tider spårbyte görs behöver vi tillfälligt stänga järnvägsövergångar. Informationsskyltar kommer att sättas ut vid de trafikerade järnvägsövergångarna inför arbetet.

- Den största delen av arbetet kommer att ske under kvällar och nätter. En del vägar som går över järnvägen kommer att stängas av under själva spårbytet. Informationsskyltar sätts upp innan avstängningen, säger Urban Kauma, projektledare vid Trafikverket.

Läs mer om spårbytet Gällivare-Råtsi