Logga in
Logga in

Vägarna i Norrbotten förbättras i sommar

Trafikverket drar nu igång sommarens underhållsarbeten på länets vägar. Ett stort antal vägsträckor i Norrbotten ska förbättras.

Vägar underhålls ständigt för att resor ska bli säkra och för att alla ska komma fram som planerat.

Även den här sommaren genomför vi åtgärder i Norrbotten för att öka trafiksäkerheten och minska risken för akuta fel. Vi bygger exempelvis nytt, asfalterar om och breddar befintliga vägar och underhåller broar och tunnlar. Det skapar ett bättre flöde så att du ska komma fram på ett smidigt och säkert sätt.

Det finns ett stort behov av underhåll på våra vägar. Det känns alltid roligt när vi kan utföra arbeten som verkligen kommer att göra skillnad.

Utöver de arbeten som visas på vår webbplats kommer brister att åtgärdas på ett antal kortare vägsträckor. Trafiken kan i de flesta fall passera förbi arbetsplatsen med sänkt hastighet, men i en del fall behöver trafiken ledas om via andra vägar.

Det är svårt att i förväg veta exakt när vägarbetena ska utföras. Det beror till exempel på vädret och att arbeten måste prioriteras om på grund av oförutsedda händelser.

Håll dig uppdaterad om sommarens vägarbeten i Norrbotten