Logga in
Logga in

Vi är i vägen i Norrbotten i sommar

Nu är vi i vägen – för att ta hand om den. På vintern lagar vi vägarna tillfälligt, men det är under sommaren som vi kan göra permanenta, större underhållsinsatser och andra vägarbeten.

Förutom underhållsarbeten bygger vi också om, och vi bygger nytt. Vi breddar befintliga vägar och asfalterar om, separerar för mötande trafik och underhåller broar och tunnlar. Allt handlar om att nå bästa framkomlighet, öka trafiksäkerheten, minska risken för akuta fel, förbättra för kollektivtrafiken och för gång- och cykeltrafiken.

Räkna med att resan tar lite längre tid

Sommarhalvåret är vår högsäsong för att förbättra vägarnas skick. Det är när tjälen gått ur marken som vi kan arbeta som bäst, under sommaren är det också mindre trafik eftersom många är på semester. Du som är ute på vägarna kommer att märka att vi är ute och arbetar. Det kan bli köer, hastighetssänkningar eller omledningar, vilket påverkar framkomligheten och restiden för dig.  

Några goda tips på vägen

 • Planera resan och ta reda på var och när vägarbeten sker.
 • Ta god tid på dig – på grund av vägarbeten kan resan ta lite längre tid än planerat.
 • Sänk alltid farten vid vägarbeten – det ger ökad säkerhet för dig, dina medtrafikanter och de som jobbar på vägarna.
 • Ta en paus. Det finns rastplatser över hela landet. Via appar kan du som kör på el hitta snabbladdare, idag finns det ett nät längs de större vägarna. 

Arbeten som påverkar trafiken i länet i sommar

Nedan kan du se några av de mest trafikpåverkande arbeten som vi utför i sommar i länet. Uppgifterna kan komma att ändras.

 • E4, Jävre–Piteå. Åtgärd: beläggningsarbete. Trafikpåverkan: nattarbete kl 19-06, lots.
 • E4, Piteå–Siknäs, delar av sträckan. Norrgående körfält: Harrbäcken, N Rosvik, Antnäs, Karlsvik–Storheden, Rånekölen, Jämtöfjärden. Södergående körfält: Jämtöfjärden, Strömsund, Rånekölen, Persön, Måttsund, Antnäs, Rosviksbodarna, Rosvik,
  Norrfjärden. Åtgärd: beläggningsarbete. Trafikpåverkan: nattarbete kl 19-06, lots. Längd: 48,3 km.
 • E4, Siknäs–Sören (Töre). Åtgärd: beläggningsarbete. Trafikpåverkan: nattarbete kl 19-06, lots.
 • E4, Åkroken–Kalix–Bredviken. Åtgärd: beläggningsarbete. Trafikpåverkan: nattarbete kl 19-06, lots.
 • E4, Båskärsnäs–Sangis. Åtgärd: beläggningsarbete. Trafikpåverkan: nattarbete kl 19-06, lots.
 • E4, Haparanda C, genom 4 cirkulationsplatser, fram till finska gränsen. Åtgärd: beläggningsarbete. Trafikpåverkan: nattarbete kl 19-06, lots.
 • E4, Sangis–Haparanda. Åtgärd: bro över E4, faunapassage för säker passage för djur. Trafikpåverkan: sänkt hastighet och tvåfilig förbiledning.
 • E4, Jämtön. Åtgärd: stenblockrensning. Trafikpåverkan: ett körfält avstängt under kortare perioder och sträckor.
 • E4, Rosvik-Siknäs. Åtgärd: utbyte sidoräcken. Trafikpåverkan: ett körfält avstängt under kortare perioder och sträckor.
 • E10, Töre–Morjärv. Åtgärd: beläggningsarbete. Trafikpåverkan: lots. Längd: 18,5 km.
 • E10, korsning Svartbyn. Åtgärd: beläggningsarbete. Trafikpåverkan: lots.
 • E10, Lansjärv N–Kattån. Åtgärd: beläggningsarbete. Trafikpåverkan: lots. Längd: 10 km.
 • E10, Torrivaara–Skröven. Åtgärd: beläggningsarbete. Trafikpåverkan: lots. Längd: 3 km.
 • E10, Skrövberget–Hakkas S. Åtgärd: beläggningsarbete. Trafikpåverkan: lots. Längd: 13 km.
 • E10/Luossabacksvägen. Åtgärd: ny rastplats. Trafikpåverkan: Mindre påverkan på Luossabacksvägen. Ett körfält kommer hållas öppet. 
 • E10, Abisko östra samt vid Nuolja. Åtgärd: Slutföra korsning, gång- och cykelväg samt busshållplatser. Montera bom och VMS-skyltar vid Nuolja. Trafikpåverkan: ett körfält avstängt under kortare perioder och sträckor.
 • E45, Arvidsjaur–Arvidsjaursjön N. Åtgärd: beläggningsarbete. Trafikpåverkan: lots. Längd: 4,6 km.
 • E45, Slagnäs–några km innan Fiskträsk. Åtgärd: beläggningsarbete. Trafikpåverkan: delvis lots. Längd: 13,9 km.
 • E45, bro över Luostojoki, 1 km söder om Mertajärvi. Åtgärd: vandringshinder åtgärdas, ny valvbåge. Trafikpåverkan: tillfällig förbiledningsväg, ett körfält.
 • E45, vid Julträsk. Åtgärd: brobyte. Trafikpåverkan: sänkt hastighet, förbifart.
 • E45, söder om Auktsjaur. Åtgärd: trumbyte. Trafikpåverkan: sänkt hastighet, förbifart.
 • E45, norr om Ljusselesstugan. Åtgärd: trumbyte. Trafikpåverkan: sänkt hastighet, förbifart.
 • E45, Ligga–Porjus. Åtgärd: beläggningsåtgärder fläckvis. Trafikpåverkan: ett körfält avstängt under kortare perioder och sträckor.
 • Väg 94, Antnäs–Hällfors. Åtgärd: beläggningsarbete. Trafikpåverkan: lots. Längd: 10 km.
 • Väg 94, Antnäs. Åtgärd: stenblockrensning. Trafikpåverkan: ett körfält avstängt under kortare perioder och sträckor.
 • Väg 95, Radnejaur–Arjeplog. Åtgärd: beläggningsarbete. Trafikpåverkan: lots. Längd: 18 km.
 • Väg 95, bro över Bergmyrbäcken, 3,4 km nordväst om Arvidsjaur. Åtgärd: vandringshinder åtgärdas, ny valvbåge. Trafikpåverkan: tillfällig förbiledningsväg, ett körfält.
 • Väg 95, Radnejauar–Arjeplog. Åtgärd: utbyte/nivåjustering av vägräcken. Trafikpåverkan: ett körfält avstängt under kortare perioder och sträckor.
 • Väg 98, bro över Kalix älvs huvudgren vid Nybyn, Överkalix. Åtgärd: broreparation. Trafikpåverkan: ett körfält avstängt.
 • Väg 99, Kukkola–Karungi. Åtgärd: beläggningsarbete. Trafikpåverkan: lots. Längd: 10,3 km.
 • Väg 99, Hedenäset–Övertorneå. Åtgärd: beläggningsarbete. Trafikpåverkan: lots. Längd: 19,3 km.
 • Väg 99, bro över Torne älv vid  Autio. Åtgärd: byte av bro. Trafikpåverkan: ett körfält avstängt under kortare perioder och sträckor. 1 km.
 • Väg 356, Åskogen–Degerselet. Åtgärd: bärighetshöjande åtgärder. Trafikpåverkan: trumbyten, djupa schakt i perioder då relativt långa sträckor kommer vara utan asfalt. Längd: 16,8 km.
 • Väg 373, Sikselet–korsning väg 95/Abborrträsk. Åtgärd: dikesrensning och trumbyten. Trafikpåverkan: Ett körfält avstängt under kortare perioder och sträckor.
 • Väg 395, Autio–Anttis. Åtgärd: bärighetshöjande åtgärder. Trafikpåverkan: ett körfält avstängt på delar av sträckan, lots kan förekomma. Längd: 20 km.
 • Väg 395, Junosuando by. Åtgärd: bärighetshöjande åtgärder. Trafikpåverkan: ett körfält avstängt under kortare perioder och sträckor. Längd: 5 km.
 • Väg 398, Koutojärvi–Hedenäset. Åtgärd: beläggningsarbete. Trafikpåverkan: delvis lots. Längd: 13,7 km.
 • Väg 516, bro över Månsbäcken, 2 km norr om Moräng. Åtgärd: utbyte rörbro. Trafikpåverkan: avstängd väg.
 • Väg 516, Glommersträsk–korsning väg 535. Åtgärd: beläggningsarbete fläckvis. Trafikpåverkan: ett körfält avstängt under kortare perioder och sträckor.
 • Väg 519, länsgränsen Västerbottten/Norrbotten–väg 95 Bäckås. Åtgärd: beläggningsarbete. Trafikpåverkan: lots. Längd: 25,5 km.
 • Väg 522, Västra Söderträskbäcken och Åbäcken, väg 525, Magaträskbäcken samt väg 1018, Kedjebäcken. Åtgärd: vandringshinder för fisk i Malån åtgärdas. Trafikpåverkan: väg 522: under vissa tider kommer vägen att stängas, väg 525 och väg 1018: ett körfält avstängt under kortare tider.
 • Väg 542, bro över Huvträskbäcken vid Huvträsk. Åtgärd: vandringshinder åtgärdas, ny valvbåge. Trafikpåverkan: avstängd väg.
 • Väg 548, Granträskvägen, korsning mot Pitebanan. Åtgärd: spårbyte: Trafikpåverkan: tillfälligt stängd plankorsning mot järnvägen.
 • Väg 550, Bölevägen, korsning mot Pitebanan. Åtgärd: spårbyte: Trafikpåverkan: tillfälligt stängd plankorsning mot järnvägen.
 • Väg 563, Holmträskvägen, korsning mot Pitebanan. Åtgärd: spårbyte: Trafikpåverkan: tillfälligt stängd plankorsning mot järnvägen.
 • Väg 577, Alhamn. Åtgärd: dikesrensning, trumbyten och stenblockrensning. Trafikpåverkan: ett körfält avstängt under kortare perioder och sträckor.
 • Väg 578, Mörön. Åtgärd: trumbyte. Trafikpåverkan: ett körfält avstängt under kortare perioder och sträckor.
 • Väg 581, Måttsund. Åtgärd: dikesrensning. Trafikpåverkan: ett körfält avstängt under kortare perioder och sträckor.
 • Väg 583, Klöverträsk. Åtgärd: beläggningsarbete. Trafikpåverkan: ett körfält avstängt under kortare perioder och sträckor.
 • Väg 583, Avan–Klöverträsk. Åtgärd: stenblockrensning. Trafikpåverkan: ett körfält avstängt under kortare perioder och sträckor.
 • Väg 586, väg 356–Alträsk. Åtgärd: dikesrensning och trumbyten. Trafikpåverkan: ett körfält avstängt under kortare perioder och sträckor.
 • Väg 607, Ängesbyn–Flarken. Åtgärd: dikesrensning och trumbyten. Trafikpåverkan: ett körfält avstängt under kortare perioder och sträckor.
 • Väg 625, Dainakbron. Åtgärd: bättringsmålning. Trafikpåverkan: ett körfält avstängt.
 • Väg 625, Båtsjaur–Laisvall. Åtgärd: beläggningsåtgärder fläckvis. Trafikpåverkan: ett körfält avstängt under kortare perioder och sträckor.
 • 629, Sakkaträsk–Sikselet. Åtgärd: bärighetshöjande åtgärder fläckvis. Trafikpåverkan: Ett körfält avstängt på delar av sträckan. Trafikdirigering med lots kan förekomma.
 • Väg 648, korsning väg 94–södra Vistträsk. Åtgärd: dikesrensning. Trafikpåverkan: ett körfält avstängt under kortare perioder och sträckor.
 • Väg 654, Laver–väg 94 Nattberg. Åtgärd: beläggningsarbete. Trafikpåverkan: lots. Längd: 12,3  km.
 • Väg 654, Lappmyrbäcken. Åtgärd: trumbyte. Trafikpåverkan: sänkt hastighet, förbifart.
 • Väg 656, Vistträsk–Manjärv. Åtgärd: dikesrensning och trumbyten. Trafikpåverkan: ett körfält avstängt under kortare perioder och sträckor.
 • Väg 660, Vistträsk–Vidsel. Åtgärd: dikesrensning och trumbyten. Trafikpåverkan: ett körfält avstängt under kortare perioder och sträckor.
 • Väg 661, Vidsel–Sörstrand. Åtgärd: dikesrensning, trumbyten och stenblockrensning. Trafikpåverkan: ett körfält avstängt under kortare perioder och sträckor.
 • Väg 667, från korsning väg 374. Åtgärd: dikesrensning, trumbyten och stenblockrensning. Trafikpåverkan: ett körfält avstängt under kortare perioder och sträckor. Längd: 3,5 km.
 • Väg 680, Djupträsk–Urstjärn. Åtgärd: dikesrensning och trumbyten. Trafikpåverkan: ett körfält avstängt under kortare perioder och sträckor.
 • Väg 682, bro över Lule älv (bigren) vid Harads. Åtgärd: broreparation. Trafikpåverkan: ett körfält avstängt.
 • Väg 691, 691.1, Rörbäck–Jämtön. Åtgärd: beläggningsarbete. Trafikpåverkan: lots. Längd: 11,3  km.
 • Väg 709, E4, Lampen–Karlsborg. Åtgärd: beläggningsarbete. Trafikpåverkan: nattarbete, lots.
 • Väg 710, 709, 709.1, Bredviken V (E4)–Bredviken–Vikmanholmen–Karlsborg. Åtgärd: beläggningsarbete. Trafikpåverkan: lots. Längd: 8 km.
 • Väg 715, Vitvattnet–Grundträsk. Åtgärd: beläggningsarbete. Trafikpåverkan: delvis lots. Längd: 11,5 km.
 • Väg 727, Nikkala (E4)–Haparanda hamn. Åtgärd: beläggningsarbete. Trafikpåverkan: lots. Längd: 4,8 km.
 • Väg 734, Trafikplats Vånafjärden–Karlsborg. Åtgärd: beläggningsarbete. Trafikpåverkan: lots. Längd: 2,7 km.
 • Väg 742, Krokfors–Lillå. Åtgärd: trumbyte. Trafikpåverkan: sänkt hastighet, förbifart.
 • Väg 750, Holmfors–Sandträsk. Åtgärd: bärighetshöjande åtgärder. Trafikpåverkan: ett körfält avstängt på delar av sträckan, lots kan förekomma. Längd: 33 km.
 • Väg 757, Sörbyn–Brändberget. Åtgärd: dikesrensning och trumbyten. Trafikpåverkan: ett körfält avstängt under kortare perioder och sträckor.
 • Väg 805, Tjåmotis–Kvikkjokk. Åtgärd: dikesrensning och  trumbyten. Trafikpåverkan: ett körfält avstängt under kortare perioder och sträckor.
 • Väg 818, bro över Råneälven vid Nattavaara. Åtgärd: brobyte. Trafikpåverkan: sänkt hastighet, förbifart.
 • Väg 818, korsning E45–Messaure. Åtgärd: trumbyten, beläggningsåtgärder fläckvis. Trafikpåverkan: ett körfält avstängt under kortare perioder och sträckor.
 • Väg 835, bro över Kalix älv vid Jockfall. Åtgärd: broreparation. Trafikpåverkan: avstängd väg.
 • Väg 841, Kivijärvi–Korpilombolo. Åtgärd: bärighetshöjande åtgärder. Trafikpåverkan: trumbyten, djupa schakt, avstängning av vägbank och omledning av allmän trafik i en till två veckor. Längd: 13,6 km.
 • Väg 865, bro över Ämmäsjoki vid Kääntöjärvi. Åtgärd: vandringshinder åtgärdas, ny valvbåge. Trafikpåverkan: tillfällig förbiledningsväg, ett körfält och begränsningen 12 ton.
 • Väg 867, Talinen–Saittarova och Saittarova–Vuostokangas. Åtgärd: bärighetshöjande åtgärder för ökad framkomlighet. Trafikpåverkan: Ett körfält avstängt på delar av sträckan. Trafikdirigering med lots kan förekomma. Längd: 39 km.
 • Väg 875, Jukkasjärvi–Esrange. Åtgärd: beläggningsarbete. Trafikpåverkan: delvis lots. 
 • Väg 970, Ören–Maritholm. Åtgärd: dikesrensning och trumbyten. Trafikpåverkan: ett körfält avstängt under kortare perioder och sträckor.