Logga in
Logga in

I sommar är vi i vägen

Snart är vi i vägen – för att ta hand om den. På vintern lagar vi vägarna tillfälligt, men det är under sommaren som vi kan göra permanenta, större underhållsinsatser och andra vägarbeten.

Det statliga vägnätet består av nära 10 000 mil väg. Förutom underhållsarbeten bygger vi också om, och vi bygger nytt. Vi breddar befintliga vägar, asfalterar om, separerar för mötande trafik och underhåller broar och tunnlar. Allt handlar om att nå bästa framkomlighet, öka trafiksäkerheten, minska risken för akuta fel, förbättra för kollektivtrafiken och för gång- och cykeltrafiken.

Räkna med att resan tar lite längre tid

Sommarhalvåret är vår högsäsong för att förbättra vägarnas skick. Det är när tjälen gått ur marken som vi kan arbeta som bäst, och under sommaren är det också mindre trafik.
Du som är ute på vägarna kommer att märka att vi är ute och arbetar. Det kan bli köer, hastighetssänkningar eller omledningar, vilket påverkar framkomligheten och restiden för dig. Så var rädd om både dig och dem som tar hand om vägen. Planera din resa och ta reda på var och när vägarbeten sker, och ta god tid på dig – på grund av vägarbeten kan resan ta lite längre tid än planerat.

Några arbeten som påverkar sommartrafiken

Mängden arbeten är i nivå med tidigare år och det kommer att påverka trafiken. Ett axplock av arbeten är:

  • E22 genom Blekinge, Kalmar län och Skåne där vi bygger om och bygger ut till motorväg, vi gör ett brobyte i Kristianstad och andra underhållsarbeten.
  • På E4:an från Helsingborg i söder och till Haparanda i norr gör vi beläggningsarbeten på en rad platser. Några platser som berörs är mellan Klevshult och Gränna, mellan Enånger och länsgränsen till Stockholms län, mellan Jävre och Haparanda, samt i anslutning till Sundsvallsbron där vi även byter räcken på bron.
  • Bra att veta för dig som reser till/från Gotland via Nynäshamn är att vi gör  underhållsarbeten på en äldre järnvägsbro vid trafikplats Trångsund på väg 73, vilket påverkar vägtrafiken.
  • På Västkusten öppnar E6 förbi Stenungsund för trafik i sommar efter raset i höstas, E45 rekommenderas som alternativ väg tills vi öppnar. Vi gör också beläggningsarbeten på vissa sträckor av E6 genom Halland på riksväg 40 mellan Grönkullenmotet och Nabbamotet samt mellan Landvettermotet-Ryamotet.              
  • Vi gör också beläggningsarbeten på E18 Öster och väster om Karlstad.                  

Sist men inte minst, så gör vi också beläggningsarbeten på många, många vägar såväl mindre som större över hela landet.

Eftersatt underhåll och tuffa vintrar påverkar vägskicket

Sedan lång tid tillbaka har det satsats för lite på underhåll. Det gör att vi hela tiden tvingas att göra tuffa prioriteringar mellan olika åtgärder och vägar, när pengarna inte räcker till allt. I första hand prioriterar vi utifrån tillstånd och trafikmängd även om vi har ett uppdrag att hålla alla vägar öppna och farbara. 

Nivån på underhåll i kombination med klimatförändringar påverkar vägens skick. Om nivån på underhållet inte är tillräcklig blir vägarna mindre motståndskraftiga mot väderhändelser och yttre påverkan. Klimatförändringarna leder till kortare och varmare vintrar och fler växlingar kring noll grader. Detta leder till frostsprängningar som kan bilda hål i vägen.

De många växlingarna mellan plus- och minusgrader under vintern, samt vatten som tränger ner i vägkonstruktionen, har gjort att det har uppstått mycket skador på vägarna som potthål och sprickbildningar. 

Vi har en god bild över vägarnas status och under sommaren finns det möjlighet att göra permanenta och större underhållsinsatser.

Sänk farten – var rädd om dem som tar hand om vägen

Vid ett vägarbete rör sig människor och maskiner alldeles intill trafiken. De finns där för att skapa säkrare och smidigare vägar. Det är en utsatt arbetsplats. Som skydd används till exempel TMA (truck mounted attenuator).

TMA (truck mounted attenuator) dras eller monteras bak på ett fordon och fungerar som en buffert för att skydda de som jobbar med vägen. Det har också ett vägmärke som varnar och vägleder trafikanterna förbi arbetet.

Varje år inträffar ett stort antal påkörningar på TMA-skydd. De flesta händelser är lindriga men varje år skadas ett 20-tal personer, främst passerande trafikanter. I nära var femte olycka skadas en vägarbetare. År 2022 omkom en TMA-förare. Alla som kör på vägen påverkar trafiksäkerheten. Du också. Se därför till att ge dig själv så bra förutsättningar som möjligt för att vara en säker förare.

  • Sänk alltid farten vid vägarbeten – det ger ökad säkerhet för dig, dina medtrafikanter och dem som jobbar på vägarna.
  • Ta en paus. Det finns rastplatser över hela landet. Via appar kan du som kör på el hitta snabbladdare, idag finns det ett nät längs de större vägarna.