Logga in
Logga in

Satsningar i Klippan ska korta restiderna och öka tillgängligheten

Nu rustar vi Skånebanan, mellan Helsingborg och Hässleholm. På så vis ökar vi tillgängligheten och kapaciteten så att vi kan korta restiderna på Skånebanan.

I Klippan kommer du framför allt att märka av vårt arbete på stationen. Där kommer vi att bygga en ny gångbro över spåren. Bron medfinansieras av Klippans kommun.

– Med hjälp av gångbron får du som bor i Klippan en bättre och mer tillgänglig gångväg till plattformarna, där man på ett smidigt sätt kan ta sig till stationen även från den södra sidan. Samtidigt hoppas vi kunna minska spårspringet, säger projektledaren Marie Sundling.

Halvtimmestrafik möjlig

Vi kommer också att bygga ett förlängt mötesspår. Spåret sträcker sig från Klippans station till plankorsningen i Söndraby.

– Ett förlängt mötesspår gör det möjligt att ha halvtimmestrafik på sträckan, säger Marie Sundling.

Dessutom gör vi en del som du kanske inte kommer att märka av så mycket. Det handlar till exempel om flora- och faunainventeringar. Men också om geotekniska undersökningar för att fastställa jordart och bärighet i marken, samt arkeologiska undersökningar för att säkerställa att vårt arbete inte förstår något kulturvärde.

Så småningom ska det leda till en färdig järnvägsplan.

Informationsträff

Under arbetets gång är dina synpunkter viktiga. Redan under oktober börjar det första samrådet (21 oktober – 17 november), där du kan berätta vad du tycker.

Den 25 oktober kommer vi också att ha ett informationsmöte i allaktivitetshuset Sågen, i Klippan.

– Vi brukar inte ha så här tidiga möten på orten, men vi tycker det är viktigt att samla in så mycket information som möjligt. Vi hoppas att många tar chansen att komma med synpunkter som vi kan ta med oss i arbetet med järnvägsplanen, säger Marie Sundling.

Beräknad byggstart för projektet är år 2027 och vi planerar att vara färdiga år 2030.

Vill du följa arbetet i Klippan eller lämna synpunkter, läs mer på projektets webbsida.
Skånebanan, Klippan, förlängt mötesspår

Länkar