Logga in
Logga in

Trafikverket redovisar regeringsuppdrag för Ostlänken, Göteborg-Borås och Skåne

Regeringen fattade den 22 december 2022 beslut om att avbryta planeringen av nya stambanor för höghastighetståg. Regeringen gav samtidigt Trafikverket tre uppdrag kopplade till Ostlänken, Göteborg-Borås och Skåne. 

Utgångspunkten för uppdragen var att satsningar på järnvägen i första hand bör underlätta för regional arbetspendling och godstrafik för att stärka jobb och tillväxt.  

Den 26 juni 2023 redovisar vi våra uppdrag i tre slutrapporter.

Läs mer och ta del av rapporten här.