Logga in
Logga in
Visionsbild av rastplatsen

Lokala kultur- och naturvärden i fokus på Börringes nya rastplats

I en prestigefylld arkitekturtävling har ett kreativt och väl gestaltat förslag framstått som den värdiga vinnaren för sitt unika och genomtänkta bidrag till designen av rastplatsen.

Tisdagen den 27:e februari presenterades det vinnande förslaget på Trafikverkets malmökontor, valt bland ett imponerande fält av tjugoåtta intresseanmälda tävlingsbidrag.

Vinnare: Refugium från Liljewall Arkitekter tillsammans med Akka Planering och Restaurera.

– Refugium har inte bara skapat en plats för vila och rekreation, utan har också lyckats införliva hållbarhet och användarvänlighet på ett sätt som överträffar förväntningarna, berättar Trafikverkets projektledare Kerstin Jensen.

Refugium lyfter fram platsens historiska värden på ett lekfullt och inbjudande sätt. Förslaget lyckas med sin tydliga uppdelning av platsens funktioner och läsbara koppling till platsens historia, att genom gestaltningen anknyta till och bygga vidare på de lokala kultur- och naturvärdena. Den välgörande separeringen av fordonsslagen ger en bra zonering av rastplatsen och det är positiv att utfartsfilen för samtliga fordon som är fri ifrån parkerade fordon. Sammantaget ser juryn att det vinnande förslaget genom ett aktiverat gränsland lyckats skapa en plats för sinnlig paus, kreativ rekreation och för en resa genom tid och landskap.

–  Det här känns jättespännande! En sådan här tävling innebär en utmaning för alla inblandade, vi pressar oss att prestera bättre så att allt blir både vackert och funktionellt, säger Stephan Schumpp, landskapsarkitekt från Liljewall Arkitekter.

Refugium har inte bara skapat en plats att stanna på vägen, utan en destination i sig själv.

BAKGRUND

Trafikverket planerar för att bygga om E65 mellan Svedala och Börringe för att öka trafiksäkerheten, projekt E65 Svedala – Börringe motorvägsutbyggnad. En rastplats ska anläggas i anslutning till trafikplatsen vid Södra Sturupsvägen och E65:an, vilket är en viktig nod mellan Malmö airport, Ystad hamn och Malmö. Rastplatsen och trafikplatsen kommer att synas från omgivningen som är präglad av värdefull kultur­historia och kommer även kunna erbjuda utblickar ut i det böljande backlandskapet.

Syftet med att anordna en tävling är att omhänderta och lyfta fram landskapets värden genom rastplatsens utformning.

Läs mer om projektet här: E65, Svedala–Börringe, motorvägsutbyggnad

Kontakt

Kerstin Jensen

Telefon: +46 10-123 87 67