Logga in
Logga in

Begränsad trafik till Malmö C för inkoppling av spår 11

Under cirka ett halvår har vi arbetat med spår 11 på Malmö C och snart är det dags att öppna det för tågtrafiken. För att klara av de sista arbetena måste vi under en helg begränsa tågtrafiken genom Malmö.

I november togs första spadtaget på Malmös bangård för att påbörja arbetet med att bygga spår 11 och en tillhörande plattform på övre delen av Malmö C. Samtidigt passade vi på att uppgradera ställverk och signalsystemen på bangården. Projektet genomförs för att höja kapaciteten på centralen och minska störningskänsligheten i järnvägssystemet.

- För att kunna genomföra de sista stora arbetena på ett säkert sätt behöver vi stänga av delar av tågtrafiken genom Malmö under en helg. Kort därefter är vi färdiga med projektet och kapaciteten på Malmö C kommer ha höjts, säger Felicia Ascard, projektledare på Trafikverket.

Klockan 01:00 15 juni till klockan 17:00 16 juni kopplar vi in allt som krävs för att kunna öppna spår 11 för trafik. Detta innefattar inkoppling samt uppgradering av signalsystemen på hela bangården och en växel mot Kontinentalbanan. Under tiden som arbetet utförs måste vi begränsa tågtrafiken till och från Malmö.

- Eftersom tågtrafiken ökat så mycket de senaste åren så behövs mer järnväg för att öka kapaciteten. Inkopplingen av det nya spåret är en del av det som kommer att få positiva effekter,  säger Mats Ohlsson, senior trafikutvecklare , Skånetrafiken.

Under själva avstängningen den 15 juni så kommer tågen inte att kunna köra in till Malmö C eller Triangeln. Skånetrafiken ersätter med bussar och det går också att resa med ordinarie busstrafik i Malmö. Genom att hålla koll i Skånetrafikens app och hemsida kan den som ska resa planera sitt resande och får senaste informationen.

Ca två veckor efter inkopplingen öppnar spår 11 för trafik. 28 juni trafikeras spåret och plattformen med persontåg.