Logga in
Logga in

Byggbuller i Kvicksund när ledverksarbetena återupptas

Den 11 september börjar våra arbeten med ledverken intill Kvicksundsbron. Den första, högljudda etappen, räknar vi med att bli klara med under november. Under våren 2024 återkommer vi för att montera påkörningsskydden.

Vi behöver byta ut och förstärka ledverken i Kvicksund. Ledverk är ett kollisionsskydd som består av kraftiga stålbalkar som vilar på stålrör nedvibrerade i sjöbotten. Kollisonsskyddet fångar upp och bromsar in fartyg om de riskerar att kollidera med bropelarna som håller upp Kvicksundsbron.

Arbete hösten 2023 och våren 2024

Vårt arbete sker i två etapper:

  • Från början av september och fram till slutet av november 2023 gör vi så kallade grundläggningsarbeten. Det innebär att vi vibrerar och slår ner pålar, 35-meter långa rör, i sjöbottnen som ledverken sen ska stå på. Arbetet kommer att pågå sex dagar i veckan, måndag till lördag mellan klockan 07.00 och 19.00.

    Tidigare angav vi att arbetena skulle bli klara i oktober, men tidplanen har nu justerats och vi räknar med att vara klara i slutet av november.
  • Etapp två där vi monterar själva påkörningsskydden, som kommer att synas ovanför vattnet, beräknas ske under våren 2024.

Vi håller koll på det höga ljudet

Närboende kan uppleva att arbetena bullrar och stör. Vår entreprenör gör sitt bästa för att störa så lite som möjligt. Det finns villkor för hur högt det får låta enligt projektets miljödom. Vi kommer att göra kontinuerliga mätningar för att säkerställa att våra beräkningar stämmer och att vi följer bullerkraven enligt miljödomen.

Vi har satt upp buller- och vibrationsmätare på flera platser intill bron för att kunna mäta buller- och vibrationsnivåer.

Trångt för fritidsbåtar att passera

Våra arbeten påverkar inte framkomligheten för fartygstrafiken eftersom den 15 meter breda arbetspråmen kommer att flytta på sig innan fartyget ska passera. Pråmen kommer däremot inte att flyttas när fritidsbåtar ska ta sig förbi. Därför ber vi fritidsbåtsägare att passera med försiktighet eftersom det kan vara lite trångt.  

En del av Mälarprojektet

Arbetet med att byta ut ledverken är en del i Mälarprojektet där också vårt projekt att bygga om Södertälje sluss och kanal ingår. Ledverken i Kvicksund och ombyggnationen i Södertälje är en del av den viktiga sjöfartssatsningen för att skapa mer hållbara och effektiva godstransporter och att säkra handelssjöfarten till och från Mälaren.

Vill du läsa mer om vårt arbete i Södertälje?
Klicka här för att komma till projektwebbsidan för Södertälje sluss och kanal