Logga in
Logga in

Nu börjar vi riva bron över Klövasundet

Bron vid sjön Klämmingen, på väg 876 mellan Gnesta och Laxne, ska rivas och ersättas av en ny. Den 24 april inleds rivningsarbetet. I slutet av året väntas en ny bro stå klar.

I januari 2023 stängdes bron av säkerhetsskäl och har varit stängd i väntan på rivning. Nu börjar rivningsarbetet och i sommar börjar byggandet av den nya bron.

En ny bro väntas stå klart i december 2024.

Så påverkas trafiken

Båttrafiken på sjön påverkas. Vattenområdet runt bron kommer att vara avstängt under hela byggtiden. För kanoter och liknande kommer bryggor finnas så att man kan bära sin kanot över vägen istället.

All biltrafik hänvisas till alternativa vägar. På projektets webbsida finns en omledningskarta, följ länken på den här sidan.

Det kommer inte vara möjligt för gångtrafikanter att ta sig över bron under byggtiden.

Läs mer om projektet