Logga in
Logga in

Vi reparerar bro vid trafikplats Ekensberg i Södertälje

Från den 5 oktober genomför vi reparationer under bron längs Stockholmsvägen vid Weda. Av säkerhetsskäl är ett körfält avstängt under bron och framkomligheten påverkas. Arbetet pågår till slutet av november 2023.

Vi ska genomföra betonglagningar under bron på väg 225 Stockholmsvägen vid trafikplats Ekensberg (vid Weda). Det gör vi för att bron ska vara trygg och säker för dig som kör över och under den.

Trafiken under bron kommer påverkas när vi arbetar, av trafiksäkerhetsskäl är endast ett körfält öppet. Trafiken uppe på bron kommer att kunna köra som vanligt. Vägen som påverkas är kommunal och ansluter till Bergaholmsvägen.

Vi inleder arbetet under bron den 5 oktober och beräknar vara klara i slutet på november.

Så påverkas framkomligheten

Vi kommer att arbeta med betonglagninar på brons undersida. Därför kommer trafiken under bron att ha begränsad framkomlighet. Ett körfält stängs av och trafiken under Stockholmsvägen regleras med trafiksignal. Körfältets bredd kommer vara 3,25 meter. Gång- och cykeltrafikanter kommer att kunna ta sig under bron under hela tiden vi arbetar.

Hastigheten kommer att vara sänkt förbi arbetet till 30 km/h. Tänk på att visa hänsyn till de som arbetar vid vägen, din fart förbi är deras arbetsmiljö.

Trafiken uppe på bron, längs Stockholmsvägen förbi Ekensberg, kommer inte att påverkas av arbetet. Däremot finns viss risk för kö vid på- och avfarten. Vi kommer inte att utföra något arbete uppe på bron, där kommer trafiken kunna köra som vanligt.