Logga in
Logga in

Vi renoverar Essingeleden nattetid i trafikplats Nyboda

Från april till augusti 2024 renoverar vi Essingeledens på- och avfartsramper i trafikplats Nyboda, knutpunkt för E4 och Södra länken. För att påverka trafiken så lite som möjligt arbetar och leder vi om trafik nattetid.

Efter snart 60 år har Essingeleden nått sin tekniska livslängd, därför måste kantbalkar renoveras och brofogar bytas ut.

Vi arbetar nattetid i trafikplats Nyboda för att minska påverkan på trafiken då vi ibland måste stänga av ett körfält eller leda om trafiken. Vår entreprenör strävar även efter att störa så lite som möjligt genom att arbeta inom tillåtna gränsvärden för buller. Vi utför även mätningar för att säkerställa det.

Fem nätter i veckan

Vi utför arbete fem nätter i veckan mellan klocka 23.00 – 05.00, natt mot måndag, tisdag, onsdag, torsdag och fredag.

Omledning via Västberga

Trafik från Södra länken i riktning norrut leds vid behov om via Västbergamotet. Du leds därför söderut på E4 och tar sedan av mot Västberga. Därefter kör du till höger i cirkulationsplatsen under E4 och tar sedan till höger igen och kommer upp på Essingeleden norrut mot Stockholm.

Fortsättning på arbete 2023

Arbetet i trafikplats Nyboda påbörjades för ett år sedan och beräknades vara klart 2023. När arbetet påbörjades visade sig dock behovet vara med omfattande än vad som hade kunnat förutses. Därför fortsätter och avslutar vi arbetena i trafikplats Nyboda under våren och sommaren 2024.  

Mer information eller kontakt

Trafikverkets kundservice 0771-921 921 är öppen dygnet runt angående störningar och trafikinformation.