Logga in
Logga in

Uppsala centralstation utsedd till årets station

Konsumentorganisationen Resenärerna har utsett Uppsala centralstation till Sveriges bästa station 2023. Priset delades ut till de fyra parterna: Trafikverket, Jernhusen, Uppsala kommun och Region Uppsala.

Resenärerna är en nationell konsumentorganisation för Sveriges kollektivtrafikresenärer. Efter en inventering av samtliga svenska järnvägsstationer och flera större bussresecentra har de utsett 2023 års vinnare i kategorin Årets station. Priset gick till Uppsala centralstation.

– Uppsala C är ett bra exempel på hur olika resenärers behov smälter samman, och att stationen är en viktig plats i staden. Vi kommer även att utveckla stationen ytterligare i samband med att vi bygger nya spår och anpassar stationen för framtidens trafik, säger Rami Yones regional direktör på Trafikverket i Region Öst.

Nuvarande Uppsala centralstation inklusive Centralpassagen blev klar i april 2010. Cirka 45 000 resenärer anländer eller lämnar Uppsala C med tåg varje dag, totalt är det runt 100 000 personer som antingen passerar eller använder stationen varje dag. Det avgår 135 tåg dagligen.

Sedan 2012 är Uppsala Central den nordligaste ändpunkten för Stockholms pendeltågsnät.

Historisk tillbakablick och fakta om Uppsala Centralstation

Centralstationen invigdes i september 1866 och dagen därpå invigdes järnvägen mellan Uppsala och Stockholm. På den tiden gick det tre tåg per dag i vardera riktningen och resan tog ungefär två och en halv timme.

1908 blev dubbelspåret mellan Uppsala C och Stockholm klart, även om banan elektrifierades först 1934.

Stationsområdet runt Uppsala C byggdes om 2005–2011. Det var ett samarbete mellan Trafikverket, Uppsala kommun och Jernhusen. Hela bangården byggdes om, och plankorsningen för tågpassagerare ersattes med en tunnel, Centralpassagen, något längre söderut.

Vi bygger ut Ostkustbanan mellan Uppsala och länsgränsen mot Stockholm

Uppsala har tät järnvägstrafik. Härifrån reser näst flest passagerare i Sverige, efter Stockholm. Det beror på att det är många som pendlar mellan Uppsala och huvudstaden. Sträckan mellan Stockholm och Uppsala är en av landets mest trafikerade järnvägssträckor vilket till stor del beror på arbetspendlingen mellan städerna samt persontrafik till Arlanda flygplats.

Ostkustbanan ska byggas ut mellan Uppsala och länsgränsen mot Stockholm. Det ska bli smidigare att ta tåget, fler avgångar att välja på och säkrare ankomsttider.
Klicka här för att läsa mer om vårt projekt Fyra spår Uppsala.