Logga in
Logga in

Åtgärder ska öka trafiksäkerheten i korsningen E4/väg 562 mot Maj, Njurunda

Vi ska höja trafiksäkerheten där E4 passerar byn Maj i Njurunda. Höga hastigheter över skyltad begränsning på 80 km/h har uppmätts förbi korsningen. För att få fler att hålla hastigheten sätter vi upp fartkameror.

Vi har utrett och utför nu åtgärder för att höja trafiksäkerheten i korsningen E4/väg 562 i området Maj i Njurunda söder om Sundsvall. Korsningen är olycksdrabbad och under perioden maj till november 2023 planerar vi att bygga bort olycksrisker genom att: 

  • Bygga ett nytt högersvängfält i södergående riktning
  • Bygga nya servicefickor med trafiksäkerhetskameror i båda körriktningarna
  • Justera skyltningen
  • Utöka vändslingan något på väg 562 och lägga ny asfalt där

Nytt högersvängfält

Det nya högersvängfältet i södergående riktning blir delvis helt avskilt från E4 för att skapa en tryggare avfart in mot Maj (väg 562).  Högersvängfältet får, till skillnad från dagens högersvängfält, en kilformad utformning så att högersvängande trafik inte skymmer genomgående trafik för de som ska ansluta i korsningen. 

För att få trafikanter att hålla den skyltade hastighetsbegränsningen 80 kilometer i timmen sätter vi upp trafiksäkerhetskameror,  en i varje körriktning. Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Trafiksäkerhetskameror bidrar till sänkt hastighet, vilket räddar liv.

Fakta om trafiksäkerhetskameror

  • Cirka 2400 trafiksäkerhetskamerorna finns idag (årsskiftet 2022/2023) på de statliga vägarna och de räddar ungefär 20 liv per år.
  • Alla kameror placeras synligt och är väl skyltade.
  • Trafiksäkerhetskamerorna innehåller både kamera och radar.
  • Endast de som kör för fort fotograferas.
  • Alla kameror är direktkopplade till Polisen.
  • Kamerorna fungerar både dag och natt, under hela året.

 

Trafikpåverkan under byggtiden

Under byggtiden får du som trafikant räkna med sänkt hastighet och något begränsad framkomlighet förbi arbetsområdet. 

Se alla vägarbeten på karta

Kontakt

Magnus Bergmark