Logga in
Logga in

Nu förbättrar vi körsträckan mellan Myre och Skönsberg

Måndag 27 maj startar sommarens stora vägarbeten i Sundsvall. Stråket Myre - Skönsberg inkluderar väg 562 och E4 som bland annat får ny beläggning samt räckesbyte på Sundsvallsbron. Räkna med längre restid än normalt.

– Nu lägger vi klart beläggningen på de delar vi inte hann med förra året på E4 mellan Myre och Skönsmon. Vi har en tredjedel kvar och planerar att starta kring Myre. Arbetet utförs kvälls- och nattetid på ett ungefär mellan klockan 19.00 och 06.00. Trafiken kommer inledningsvis att ledas om på väg 562 söder om vägarbetet som pågår mellan Nolby och Sundsvalls resecentrum, berättar Conny Olsson, projektledare på Trafikverket och fortsätter.

– De vägskador som vi tillfälligt lagat på broarna längs denna sträcka under vårvintern ska åtgärdas tisdag - onsdag den 4-5 juni. Dessa efterlängtade arbeten planerar vi att utföra under dagtid och leder E4-trafiken i ett körfält förbi arbetsområdet. 

På E4 pågår också montering av räcken på Sundsvallsbron. Räckena som blir cirka två meter höga ska förhindra personer från att omkomma eller skadas allvarligt. 

Sommartid är lika med underhållstid för Trafikverket. Ett stort antal vägsträckor i Västernorrland ska förbättras och perioden då flest arbeten kan göras är tyvärr ganska kort och intensiv. Det kan därför bli både stökigt och på vissa platser längre körsträckor, innan det sedan blir bättre.

Vägarbeten mellan Myre och Skönsberg

  • Väg 562 (gamla E4) Nolby – Sundsvalls Resecentrum. Beläggning maj - juni. Sista helgen i maj utför vi beläggningsarbeten från Nolby och genom Kvissleby.  I övrigt sätter vi räcken, monterar belysning, bygger gångpassager och utför planteringar. Trafiken leds med lots eller flaggvakt under beläggning. TMA vid övriga arbeten. Arbetet beräknas vara klar oktober 2024.

  • E4 Myre – Skönsmon, beläggning och fräsning på delsträckor, ett körfält avstängt på delar av sträckan, trafiken kan även ledas om via södra delen av väg 562. De större beläggningsjobben utförs kvälls- och nattetid.

    Vägskadorna med de tillfälliga lagningarna på broar längs sträckan ska åtgärdas måndag och tisdag den 3 - 4 juni. Arbetet utförs under dagtid. Ett körfält öppet och sänkt hastighet förbi arbetsområdet.

  • E4 Sundsvallsbron, montering av säkerhets-/suicidskydd. Ett körfält i respektive riktning avstängd periodvis. Gående och cyklister omleds till ett körfält med barriär mot E4-trafiken. Arbetet beräknas vara klart till november 2024.

  • Väg 568 genom Nolby, beläggning och fräsning delsträckor. Ett körfält avstängt på delar av sträckan. Arbetet beräknas vara klart kring midsommar.

Vi gör åtgärder på våra vägar för att öka trafiksäkerheten så att du som trafikant ska komma fram på ett smidigt och säkert sätt. Ta det lugnt längs våra vägar, räkna med längre restid och visa hänsyn till våra vägarbetare.

Fler vägarbeten i Västernorrland