Logga in
Logga in

Vi är i vägen i Västernorrland i sommar

Nu är vi i vägen – för att ta hand om den. På vintern lagar vi vägarna tillfälligt, men det är under sommaren som vi kan göra permanenta, större underhållsinsatser och andra vägarbeten.

Förutom underhållsarbeten bygger vi också om, och vi bygger nytt. Vi breddar befintliga vägar och asfalterar om, separerar för mötande trafik och underhåller broar och tunnlar. Allt handlar om att nå bästa framkomlighet, öka trafiksäkerheten, minska risken för akuta fel, förbättra för kollektivtrafiken och för gång- och cykeltrafiken.

Räkna med att resan tar lite längre tid

Sommarhalvåret är vår högsäsong för att förbättra vägarnas skick. Det är när tjälen gått ur marken som vi kan arbeta som bäst, under sommaren är det också mindre trafik eftersom många är på semester. Du som är ute på vägarna kommer att märka att vi är ute och arbetar. Det kan bli köer, hastighetssänkningar eller omledningar, vilket påverkar framkomligheten och restiden för dig.  

Några goda tips på vägen

 • Planera resan och ta reda på var och när vägarbeten sker.
 • Ta god tid på dig – på grund av vägarbeten kan resan ta lite längre tid än planerat.
 • Sänk alltid farten vid vägarbeten – det ger ökad säkerhet för dig, dina medtrafikanter och de som jobbar på vägarna.
 • Ta en paus. Det finns rastplatser över hela landet. Via appar kan du som kör på el hitta snabbladdare, idag finns det ett nät längs de större vägarna. 

Arbeten som påverkar trafiken i länet i sommar

Nedan kan du se några av de mest trafikpåverkande arbeten som vi utför i sommar i länet. Uppgifterna kan komma att ändras. 

 • E4, Myre - Sundsvallsbron. Åtgärd: beläggning och fräsning på delsträckor samt räckesarbeten på Sundsvallsbron. Trafikpåverkan: ett körfält avstängt på delar av sträckan. Både dag- samt kvälls- och nattarbeten.
 • E4, Sundsvallsbron. Åtgärd: uppsättning säkerhets-/suicidskydd. Trafikpåverkan: ett körfält i respektive riktning avstängd periodvis. Gående och cyklister omleds till ett körfält med barriär mot E4-trafiken.
 • E4 trafikplats Timrå. Åtgärd: vi bygger en ny bro över E4 klar i höst.
  Trafikpåverkan: trafiken leds via en kortare fyrfilig förbifart. 
  Nedsatt hastighet.
 • E4 Timrå (förbi Sörberge) - Härnösand (förbi Byerast). Åtgärd: Räckesarbeten under kvälls- och nattetid klockan 18-06. Trafikpåverkan: Ett körfält öppet, sänkt hastighet. Vid arbeten förbi Sörberge kan trafiken komma att ledas om genom centrala Sörberge.
 • E4, Överdal-Ullånger /Docksta-Örnsköldsvik. Åtgärd: beläggning och fräsning delsträckor, vägmarkering. Trafikpåverkan: kvälls- och nattjobb. Trafiken leds med lots längs delsträckor och/eller i ett körfält på delar av sträckan. Det kan även bli omledning vissa delsträckor. 
 • Väg 90, Bollstabruk - Hällsjö.  Åtgärd: ytbehandling. Trafikpåverkan: ett körfält avstängt på delar av sträckan. 
 • Väg 348, Överhörnäs - Överbilla. Åtgärd: beläggning och fräsning längs delsträckor. Trafikpåverkan: ett körfält avstängt på delar av sträckan.
 • Väg 348, Åskabäcken /Seltjärn. Åtgärd: trumbyte. Trafikpåverkan: trafiken leds via en tillfällig förbifart som vi bygger.
 • Väg 562, Nolby - Sundsvalls resecentrum. Åtgärd: beläggning av väg 562 samt gång- och cykelvägen, räckessättning, belysningsjobb, byggnation av gångpassager, plantering. Trafikpåverkan: trafiken leds med lots eller flaggvakt under beläggningsarbetet maj - juni. Trafiksignaler vid övriga arbeten.
 • Väg 568, genom Nolby. Åtgärd: beläggning och fräsning delsträckor. Trafikpåverkan: ett körfält avstängt på delar av sträckan.
 • Väg 570, Medskogsbron - Tegelbruksgatan. Åtgärd: beläggning och fräsning delsträckor. Trafikpåverkan: ett körfält avstängt på delar av sträckan.
 • Väg 615, Alnöbron. Åtgärd: reparation övergångskonstruktioner med mera. Trafikpåverkan: nattjobb klockan 19-06 med ett körfält avstängt. Trafikljus med nedräkningsklocka. Dagtid öppet. Farthinder vid arbetsplats på 2 ställen.
 • Väg 642, Sättna - Lövsätt. Åtgärd: ytbehandling. Trafikpåverkan: ett körfält avstängt på delar av sträckan.
 • Väg 684, Torsboda - Söråker. Åtgärd: beläggning och fräsning längs delsträckor. Trafikpåverkan: ett körfält avstängt på delar av sträckan.
 • Väg 742, Nyadal - Skullersta. Åtgärd: ytbehandling. Trafikpåverkan: ett körfält avstängt på delar av sträckan.
 • Väg 832, Vägskäl 825 - Gallsätter. Åtgärd: ytbehandling. Trafikpåverkan: ett körfält avstängt på delar av sträckan.
 • Väg 893, Mjäla - Gerdal. Åtgärd: rekonstruktion. Trafikpåverkan: ett körfält avstängt på delar av sträckan.
 • Väg 922, Bjästa - Örnsköldsvik. Åtgärd: rekonstruktion. Trafikpåverkan: ett körfält avstängt på delar av sträckan.
 • Folkhögskolevägen, Prästmon Åtgärd: markarbeten, montering och inkoppling av vägskyddsanläggning med bommar, ljud- och ljussignal vid järnvägsövergången. Trafikpåverkan: Tidvis avstängning, omledning via 
 • Väg 931, Moliden. Åtgärd: beläggning och fräsning längs delsträckor. Trafikpåverkan: ett körfält avstängt på delar av sträckan.
 • KJ Westmansväg II, Moliden Åtgärd: markarbeten, montering och inkoppling av vägskyddsanläggning med bommar, ljud- och ljussignal vid järnvägsövergången. Trafikpåverkan: ett körfält avstängt på delar av sträckan.
 • Väg 934, Mellansel. Åtgärd: beläggning och fräsning längs delsträckor. Trafikpåverkan: ett körfält avstängt på delar av sträckan.
 • Väg 939, Edsele. Åtgärd: beläggning och fräsning längs delsträckor. Trafikpåverkan: ett körfält avstängt på delar av sträckan.
 • Väg 964, Edsele. Åtgärd: beläggning och fräsning längs delsträckor. Trafikpåverkan: ett körfält avstängt på delar av sträckan.
 • Väg 968-1, Åsmon. Åtgärd: beläggningoch fräsning längs delsträckor. Trafikpåverkan: ett körfält avstängt på delar av sträckan.
 • Väg 968-2, Betåsen - Tågsjöberg. Åtgärd: rekonstruktion. Trafikpåverkan: ett körfält avstängt på delar av sträckan.
 • Väg 972, Ramsele. Åtgärd: beläggning och fräsning längs delsträckor. Trafikpåverkan: ett körfält avstängt på delar av sträckan.
 • Väg 973, Ramsele. Åtgärd: beläggning och fräsning längs delsträckor. Trafikpåverkan: ett körfält avstängt på delar av sträckan.
 • Väg 1032, Österalnäs - Norrmesunda. Åtgärd: beläggning och fräsning längs delsträckor. Trafikpåverkan: ett körfält avstängt på delar av sträckan.
 • Väg 1063, Fäbosvedjan - Mattjäl. Åtgärd: beläggning och fräsning längs delsträckor. Trafikpåverkan: ett körfält avstängt på delar av sträckan.
 • Väg 1067, Ravesta - Täfteå. Åtgärd: ytbehandling. Trafikpåverkan: ett körfält avstängt på delar av sträckan.
 • Väg 1067, Täfteå - Vägskäl 1075. Åtgärd: ytbehandling. Trafikpåverkan: ett körfält avstängt på delar av sträckan.
 • Åsvägen (Örnsköldsvik), korsningen med E4.  Åtgärd: Räckesarbeten under kvälls- och nattetid klockan 18-06. Trafikpåverkan: trafiken planerar att ledas med flaggvakt eller trafikljus.