Logga in
Logga in

En rullande start på hösten

Under oktober nådde 78 132 av 86 450 framförda persontåg sin slutstation i rätt tid vilket gav en punktlighet på 90,4 procent.

Totalt gjordes 970 500 stopp för på- och avstigning längs Trafikverkets järnvägsspår från Riksgränsen till Trelleborg.

Oktober blev den fjärde månaden under 2022 att nå en punktlighet över 90 procent. Det som framförallt kom att påverka persontågens punktlighet under denna ovanligt milda höstmånad var ett antal hastighetsnedsättningar på grund av banarbeten och slipersbyten. Positivt var att den årstidstypiska spårhalkan endast påverkade ett mindre antal avgångar.

– Den milda hösten har gjort att vi kunnat fortsätta rulla ut många nödvändiga banarbeten, vilket är positivt då vi har en sliten och välutnyttjad anläggning som till stor del är byggd för lättare och långsammare fordon. Utmaningen ligger som alltid i att hitta den bästa balansen när två lika viktiga intressen, punktlighet och underhåll, konkurrerar om spårtid säger Ann-Sofi Granberg, tillförordnad chef för verksamhetsområde Trafik

Precis som tidigare i år fortsätter trafikvolymerna att peka uppåt, och antalet framförda kort- och långdistanståg överträffar nu nivåerna från rekordåret 2019 trots att det under hösten varit ovanligt många tåg som ställs in samma dag eller dagen före avgång.

– Det är oerhört glädjande att hjulen i den svenska järnvägen snurrar i en allt högre takt, trots alla de utmaningar som både vi och branschen haft under 2022. Tillsammans ska vi nu göra allt för att också höja punktligheten och samtidigt minska antalet inställda avgångar. Det är två sidor av samma mynt som bägge riskerar att påverka förtroendet för järnvägen negativt, och därmed få detta efterlängtade återtåg att tappa fart avslutar Ann-Sofi Granberg.

Interaktiv karta – punktlighet oktober

Sverigekartan visar punktligheten för samtliga framförda persontåg den senaste månaden. Inställda tåg visar antalet avgångar som ställts in samma dag eller dagen innan avgång. Välj i listan eller klicka i kartan om du vill se punktligheten för en viss ort.

Punktlighet för framförda tåg

Alla platser
Punktligheten visad som tabell
Månad
Antal tåg
Punktlighet
Inställda tåg
Sverigekarta som visar punktligheten för samtliga framförda persontåg den senaste månaden. Inställda tåg visar antalet avgångar som ställts in samma dag eller dagen innan avgång. Välj i listan eller klicka i kartan om du vill se punktligheten för en viss ort.

Historik för punktligheten

Oktober i siffror

Högst punktlighet för en enskild dag hade söndag 9 oktober då 2 081 av 2 192 framförda persontåg ankom slutstationen i rätt tid, vilket gav en punktlighet på 94,9 procent. Bästa vardag var torsdagen 13 oktober då 2 837 av 3 073 persontåg ankom slutstationen rätt tid vilket gav ett punktlighetsresultat på 92,3 procent.

Lägst punktlighet för en enskild dag hade onsdag 12 oktober. Av 3 050 framförda persontåg ankom 2 608 sin slutstation i rätt tid. De främsta orsakerna till att punktlighetsresultatet stannade på 85,5 procent var dels ett spårfel mellan Sundbyberg och Huvudsta, dels ett fel i ett ställverk vid Arlöv.

Sett till enskilda dagar under september så var punktligheten mellan 90 och 95 procent i 19 dagar och under 90 procent i 12 dagar.

Jämfört med september försämrades punktlighetsresultatet för samtliga tre segment. Kortdistanstågen backade med 0,8 procentenheter, medeldistanstågen med 2,0 och långdistanstågen med 0,9 procentenheter. I jämförelse med oktober 2021 försämrades punktlighetsresultatet för kortdistanstågen med 0,5 procentenheter, medeldistanstågen med 2,2 procentenheter och långdistanstågen med 1,3 procentenheter.

Utfall punktlighet

Utfall kortdistanståg (pendel- och flygtåg): 94,8%

Antal framförda: 45 022
Antal sent inställda*: 688

Utfall medeldistanståg (regionaltåg): 87,1%

Antal framförda: 34 431
Antal sent inställda*: 1 367

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg): 77,7%

Antal framförda: 6 997
Antal sent inställda avgångar*: 105

* Avgångar inställda samma dag eller dagen innan avgång. Siffrorna är preliminära. För officiell statistik hänvisas till Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för Sveriges statistik på transportområdet. Statistik för det tredje kvartalet 2022 publicerades 26 oktober 2022. I den statistiken räknas de sent inställda avgångarna som försenade.

Jämförelse mellan ankomst och tid i tidtabell

 • 62,4 procent av persontågen anlände helt enligt tidtabell (RT+0), vilket är 2,8 procentenheter lägre än okt 2021.
 • 80,5 procent av persontågen ankom inom 2 minuter efter tidtabell (RT+2) – 2,0 procentenheter lägre än okt 2021.
 • 90,4 procent av persontågen ankom inom 5 minuter efter tidtabell (RT+5) – 1,2 procentenheter lägre än okt 2021.
 • 95,2 procent av persontågen ankom inom 10 minuter efter tidtabell (RT+10) – 0,8 procentenheter lägre än okt 2021.
 • 97,2 procent av persontågen ankom inom 15 minuter efter tidtabell (RT+15) – 0,5 procentenheter lägre än okt 2021.

Den genomsnittliga förseningen för de försenade tågen var 5,8 minuter.

Enskilda händelser som påverkade punktligheten mest under oktober

 • 3-25 okt: Hastighetsnedsättning efter slipersbyten Virsbo-Brattheden på Bergslagspendeln.
 • 21 okt: Spårväxelfel vid Stolpstugan på Västra stambanan.
 • 4-5 okt: Spårväxelfel vid Rotebro norr om Stockholm C.
 • 27 okt: Obehöriga i spår på Mälarbanan.
 • 7-22 okt: Hastighetsnedsättning efter slipersbyten vid Pålsboda på Västra stambanan.
 • 18-31 okt: Spårväxelfel / hastighetsnedsättning vid Hovsta norr om Örebro C.
 • 12-31 okt: Banarbete / hastighetsnedsättning Hultsfred-Berga.
 • 12-13 okt: Signalställverksfel på Malmö godsbangård, tåg fick ställas upp norr om Malmö till Arlöv.
 • 10-11 okt: Felaktig vägsignal vid plankorsning i Flen.
 • 1-31 okt: Hastighetsnedsättning Rottneros-Bäckebron på Kils-Torsby-banan.
 • 1-30 okt: Spårväxelfel / hastighetsnedsättning vid Stjärnhov på Västra stambanan.
 • 26 okt: Obehöriga i spårområdet vid Åkarp norr om Malmö C.

Mer om punktlighet

Det som påverkar persontågens punktlighet kan relateras till tre huvudområden som var för sig står för ungefär en tredjedel av störningarna. Det handlar om ”Infrastruktur” (Skador på signal- och elanläggning, spår- och spårväxlar samt på trummor, tunnlar och broar. Även störningar orsakade av banarbeten ingår), ”Järnvägsföretag” (Störningar orsakade av exempelvis lok- och maskinfel, terminal- och plattformshantering, fordons- eller personalbrist) samt ”Yttre faktorer” (Störningar orsakade av exempelvis oväder, obehöriga i spår, olyckor, sabotage samt tåg som anländer sent till Sverige från andra länder).

Från och med januari 2021 återgick Trafikverket till att redovisa persontågens punktlighet enligt måttet Rätt tid +5 min, (RT+5). Siffrorna i diagrammen är preliminära. För officiell statistik hänvisas till Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för Sveriges statistik på transportområdet. Statistik för det tredje kvartalet 2022 publicerades 26 oktober 2022.

Järnkoll – fakta om svensk järnväg