Logga in
Logga in

Fyrspåret Malmö - Lund prisas för Hållbar infrastruktur

På torsdagen korades vinnaren i kategorin Hållbar Infrastruktur på Sweden Green Building Awards 2022. Fyrspåret Malmö-Lund tog hem titeln.

Sweden Green Building Awards delas årligen ut i flera olika kategorier i syfte att lyfta projekt, aktörer och individer som på ett utmärkt sätt bidragit och inspirerat till ett hållbart samhällsbyggande.

– Det här känns fantastiskt roligt, och dessutom välförtjänt. Vårt projekt har sedan start haft stort fokus på hållbarhet och jobbat bland annat återanvändning av vår anläggning och för att komma åt stora utsläppskällor. Fyrspåret Malmö-Lund visar tydligt hur ett stort och komplext projekt kan vara socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart, säger Jens-Peter Eisenschmidt, projektchef på Fyrspåret Malmö-Lund.

Projektet hade flera representanter på galan där vinnaren presenterades. Priset mottogs av Trafikverkets projektchef Jens-Peter Eisenschmidt och Christoffer Eksandh, NCC/OHLA:s projektchef Fyrspåret Malmö-Lund.

– Trafikverket och NCC/OHLA jobbar tillsammans med det här projektet, därför är det här en utmärkelse som vi delar. Det finns ett enormt engagemang i projektet och hos varje medarbetare. Utan det hade vi inte varit här, säger Jens-Peter Eisenschmidt.

Motiveringen:

Genom att arbeta systematiskt mot högt satta hållbarhetsmål har man i projektet maximerat sin positiva påverkan och minimerat sin negativa påverkan på miljö och samhälle. Man har haft fokus på proaktivitet, innovation och samverkan och arbetat för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Redan i upphandlingen har beställaren stimulerat kreativitet och innovation och därutöver gett incitament till att förbättra projektets hållbarhet gällande framförallt klimatpåverkan, biologisk mångfald och cirkularitet. Det har resulterat i en stor reduktion av klimatpåverkan genom bland annat materialval och återanvändning av material och massor. Under processens gång har man fortsatt arbeta med att stärka och bevara biologisk mångfald. Projektet visar på många innovativa lösningar och metoder.