Logga in
Logga in

Traineeprogrammet har digitaliseringen i fokus

Trafikverkets traineeprogram har från och med i år en inriktning mot digitalisering, som är ett av de prioriterade områdena i den strategiska kompetensförsörjningsplanen.

Annica Thomsson HR-strateg och ansvarig för traineeprogrammet.

Trafikverkets ettåriga traineeprogram börjar i september varje år. Att vara trainee är ett sätt för nyutexaminerade att lära känna Trafikverket, bidra till problemlösning av olika slag och knyta värdefulla kontakter internt och externt. För Trafikverket innebär det ett välkommet inflöde av den senaste kunskapen, nya perspektiv och inte minst en möjlighet till kompetensförsörjning även efter programmets slut. 

I år har programmet dessutom en ny inriktning – digitalisering. 

– Digitalisering är ett utpekat prioriterat område i strategiska kompetensförsörjningsplanen där vi behöver stärka vår förmåga och kompetens, förklarar Annica Thomsson, HR-strateg och ansvarig för traineeprogrammet. Det här är första året med digitalisering som tema och det kommer kvarstå även nästa år. 

Nischat både på grupp- och individnivå

Årets traineer har en mer likriktad utbildningsbakgrund än tidigare, och alla programaktiviteter nischas mot digitaliseringsområdet. Nytt är också att traineegruppen samarbetar utifrån olika case. Som tidigare ingår det inslag av samverkan med andra myndigheter och externa aktörer i Sverige och internationellt. Parallellt med de programgemensamma delarna slussas traineerna successivt in i verksamheten och de arbetsuppgifter som de är rekryterade att arbeta med.

Vissa av traineerna jobbar med frågor som rör digitalisering i stort, på strategisk nivå. Andra tar det vidare ute i verksamheten på mer operativ nivå. Det kan handla om allt från verksamhetsutveckling och systemutveckling till informationssäkerhet och dataanalys.

– Att få in en grupp traineer med både rätt teknisk kompetens och personliga egenskaper tror vi kan bli ett bra stöd i den teknikomställning som Trafikverket behöver göra, för att möjliggöra en mer datadriven organisation, konstaterar Annica.

Möt en trainee

Årets (2022) ”kull” består av tio traineer och i skrivande stund har de hunnit vara på plats ungefär två månader. En av traineerna är Alice Dahlquist, som är placerad i Solna och under programmet har sin huvudsakliga hemvist på Trafikverkets centrala funktion Ekonomi och styrning.

– Jag är civilingenjör med inriktning system i teknik och samhälle från Uppsala universitet och har byggt på med en fil kand i företagsekonomi, så det passade mig bra att hamna på Ekonomi och styrning. Min enhet, informationsstyrning och verksamhetsutveckling, jobbar specifikt med inriktning på digitalisering. I min roll som digitaliseringsstrateg undersöker jag hur vi på bästa sätt kan ta tillvara på digitaliseringens möjligheter i stort.

Hur kom det sig att du sökte dig till just Trafikverket och vårt traineeprogram?

– Trafikverket är en stor organisation med många möjligheter och utmaningar. Det finns oändliga utvecklingsmöjligheter och otroligt mycket kompetens inom organisationen att lära av.

När det gäller just traineeprogrammet lockades jag av upplägget 50/50 – att både ha möjlighet att lära sig om alla möjliga områden, göra studiebesök, bygga nätverk och samtidigt ha en nära förankring till verksamheten i sin roll – en mix av allt som behövs, helt enkelt!

Hur känns det nu efter snart två månader?

– Jag är alldeles i början av min karriär på Trafikverket, och försöker fortfarande navigera och hitta min plats i alla de projekt och program som drivs. Men det känns jättebra och roligt att vara igång efter studierna och faktiskt få nytta av sina kunskaper och bidra till något som gör skillnad "på riktigt" i samhället. Dessutom har vi traineer kommit varandra nära på kort tid, vilket utgör ett bra nätverk för framtida samarbeten tillsammans.

Vilka förväntningar har du på din traineeperiod?

– Som jag varit inne på är Trafikverket en komplex organisation och att då få möjligheten, tid och vägledning genom detta nätverk är guld värt som nyanställd. Alla kollegor är angelägna om att vi ska trivas och det finns alltid någon att fråga, kulturen i Trafikverket är sådan. Jag hoppas utvecklas såväl på ett personligt som professionellt plan samtidigt, som jag får bidra tillbaka till verksamheten. Jag förväntar mig ett lärorikt och roligt traineeår med såväl möjligheter som utmaningar!

 Alice Dahlquist, digitaliseringsstrateg och trainee.