Logga in
Logga in

Nu ska lastbilars trafiksäkerhet testas

Det europeiska konsortiet Euro NCAP börjar säkerhetstesta lastbilar. Och Trafikverket har redan gjort krocktest med lastbil och personbil.

Euro NCAP, European New Car Assessment Programme, är ett trafiksäkerhetsamarbete mellan några av Europas stater, däribland Sverige, samt biltillverkare och frivilliga organisationer. Trafikverket är medlem i och en av grundarna av Euro NCAP och har varit en av de drivande parterna i att ta fram det här testprogrammet för tunga lastbilar. 

Från och med 2024 kommer Euro NCAP att börja testa säkerheten i lastbilar. Initialt handlar det om test av autobroms, kurshållning och andra förarstödjande system. Senare kommer de även göra krocktester (år 2030).
– En utmaning är att tunga lastbilar är överrepresenterade i dödsolyckor, säger Rikard Fredriksson, trafiksäkerhetsanalytiker på Trafikverket.

I svåra olyckor med lastbilar, är risken stor att det är andra trafikanter som skadas allvarligt eller omkommer. I dödsolyckor med lastbil, var nio av tio omkomna motparten, det vill säga; de var i andra inblandade fordon eller oskyddade trafikanter. (92 procent motparten i dödsolyckor för åren 2012-2021)
Krockvåldet i en frontalkollision mellan en personbil och en lastbil, där bägge kör 80 kilometer i timmen , kan jämföras med om personbilen kör in i en vägg i 150-160 kilometer i timmen.

Euro NCAP:s säkerhetstester kan rädda liv

Euro NCAP har krocktestat nya personbilar sedan 1997 och är en viktig måttstock för fordonssäkerhet. Deras system med fem stjärnor driver på utvecklingen och vägleder konsumenter till säkra personbilar. 
Euro NCAP:s konsumenttester av personbilar har lett till att fordonsindustrin bland annat utvecklat antisladdsystem, bältesvarnare, fotgängarvänliga fordonsfronter, filhållningsassistans, autobroms för både andra bilar och oskyddade såsom fotgängare och cyklister. Detta har i sin tur lett till att risken att omkomma i personbil har minskat med två tredjedelar sedan konsumenttesterna infördes. 
– Trafikverket bedömer att vi kan rädda ytterligare sju liv per år genom den planerade testningen av lastbilar, det vill säga om lastbilar får autobroms och kurshållning motsvarande systemen i personbilar, säger Rikard Fredriksson. Med krocktester och framtida utveckling av säkrare lastbilsfronter kan vi rädda ännu fler liv.

Trafikverket har krocktestat lastbil 

För att  belysa riskerna med att krocka med en tung lastbil, gjorde Trafikverket tillsammans med Autoliv ett krockprov mellan en tung lastbil och en modern personbil med högsta säkerhetsklass i Euro NCAP. Provet utfördes med båda fordon i 50 kilometer per timme vilket motsvarar en färdhastighet 80 kilometer per timme och att båda fordonen har automatbromsats med 30 kilometer per timme. 

– Provet visade att personbilskupén kollapsade och att ett stabilt skydd av dem i personbilen inte kan uppnås, säger Rikard Fredriksson.

Den svenska provbanan AstaZero är ett av de certifierade testlabben i Europa som kommer att utföra testerna. 

– Att Euro NCAP:s testprogram nu utökas för att även omfatta lastbilar är ett viktigt steg för trafiksäkerheten, säger AstaZero:s vd Peter Janevik. Vi på AstaZero är stolta över att ha bidragit i både själva testmetodsutvecklingen och genom våra praktiska test av lastbilar. Eftersom vår testanläggning redan från början är utvecklad för att även kunna prova tunga fordon ser vi att vi även kommer kunna lämna viktiga bidrag till den kommande utvecklingen.
Under 2023 kommer Chalmers att utveckla en prototyp till ny ”mjukare” lastbilsfront med målet att vara mindre aggressiv mot motparten. I höst gör Trafikverket ett nytt krocktest för att undersöka potentialen med den nya lastbilsfronten.  
– Vi vill att lastbilar ska bli säkrare både för föraren/passagerare och för andra trafikanter – för att göra det säkrare på våra vägar, säger Rikard Fredriksson.

Rikard Fredriksson berättar om krocktester och arbetet framåt