Logga in
Logga in

Vi fortsätter stötta utbyggnad av snabbladdare i glesbygder

Nu går det att söka stöd till publik laddning av elfordon längs större vägar på 37 olika vägsträckor. De allra flesta finns inom de nordligaste länen, och en handfull i övriga landet.

– De senaste åren har den publika laddningen blivit allt mer frekvent över hela landet. Trots det finns det fortfarande ”vita sträckor” längs de större vägarna som saknar snabbladdare. Ett nät av snabbladdare gör det möjligt för fler att köra på el genom hela landet, berättar Hanna Eklöf, utredningsledare klimatfrågor vid Trafikverket.

Nu erbjuder vi investeringsstöd för 37 sträckor i följande län:  

  • 25 sträckor i Norrbotten/ Västerbotten/ Västernorrland
  • 1 sträcka i Västernorrland/ Gävleborg
  • 1 sträcka i Västernorrland/ Jämtland
  • 9 sträckor i Jämtland/ Gävleborg/ Dalarna/ Värmland
  • 1 sträcka i Kalmar län

Under denna ansökningsperiod som pågår 5 april–17 maj, finns det cirka 100 miljoner kronor att ansöka om.

På vissa sträckor blir det tätare mellan laddstationerna

En av årets nyheter är att vi inte pekar ut platser. Entreprenören söker istället stöd för etablering på en egen vald plats längs en prioriterad sträcka.

En annan nyhet är att avståndet mellan laddstationerna kan variera från sex till tio mil. Sträckorna ligger på det vi har pekat ut som funktionellt prioriterat vägnät. Där ska det finnas en laddstation på minst 150 kW var tionde mil. På vägar som även utgör TEN-T-vägnät, Europa- och vissa riksvägar, ska det finnas en laddstation på minst 150 kW var sjätte mil.

Tack vare förändringar i aktuella EU-regler är det också för första gången möjligt att strömförsörja laddstationen via solcell/batterilager och få stöd för detta. Minimikravet för laddstationen är två laddningspunkter med minst 150 kW.

50 nya snabbladdare har öppnats

I dagsläget är 50 av de 85 publika laddstationer vi har beviljat stöd till i drift. Samtliga är byggda längs större vägar i glesbygder och där snabbladdning saknats, främst i Norrlands inland. Under 2023 och 2024 kommer ytterligare 16 laddstationer komma i drift.

Det krävs planering för att kunna bygga laddstationer. Det kan till exempel ta tid att komma överens med markägaren och att få tillgång till elanslutning.