Logga in
Logga in

Trafikverket anpassar sin regionala indelning till Sveriges civilområden

Från den 1 januari 2024 anpassar vi vår regionala indelning så att den möter det övriga samhällets struktur för ansvar, ledning och samordning inom civil beredskap.

I ett förändrat omvärldsläge behövs en tydlig struktur för samverkan i samhället. Trafikverkets nya regionala indelning stärker verkets regionala ledning och styrning och skapar bättre förutsättningar för samordnade leveranser i alla lägen. Det kan till exempel handla om att ta fram myndighetsgemensamma regionala lägesbilder i olika frågor som kan ligga till grund för gemensamma strategiska åtgärder.

Förändringen bidrar till att vi står starka tillsammans i samhället

– Ett förändrat omvärldsläge gör att myndigheter och övriga aktörer måste stå starka tillsammans nationellt och regionalt. Anpassningen till sex civilområden underlättar samordning och samverkan mellan alla delar i staten och mellan staten och resten av samhället. Det ger också Trafikverket bättre förutsättningar att leverera enligt vårt uppdrag i alla samhällssituationer. Stärkt förmåga bidrar också till ökat förtroende gentemot medborgarna. Denna förmåga behövs nu och den behöver vara varaktigt över tid, säger Roberto Maiorana, generaldirektör på Trafikverket.

En fungerande och tydlig struktur för myndighetssamverkan bidrar till samhällets motståndskraft och styrka. Sveriges civila beredskap handlar om förmågan att förebygga och hantera fredstida krissituationer, krigsfara och ytterst krig.

Karta över ny regionindelning

Kartan visar de nya regiongränserna och regionorterna som träder i kraft den 1 januari 2024.