Logga in
Logga in

Kommunikation om påskens banarbeten

Vi inleder banarbetssäsongen i samband med att påsken och våren, opunktligt men efterlängtat, gör sitt intåg. Detta uppmärksammas i en kommunikationsinsats som fokuserar på arbetet att rusta upp och bygga ut järnvägen.

De senaste åren har satsningarna på att rusta upp slitna spår och ledningar ökat kraftigt. Men med allt fler, allt tyngre och allt snabbare tåg ute på spåren är slitaget stort.  Den bistra sanningen är att utan underhåll, och de stopp det jobbet kräver, skulle följden snart nog bli tvärstopp!

Med start en vecka före påsk börjar information om påskens trafikpåverkande banarbeten visas i olika järnvägsmiljöer och på sociala medier. I dessa annonser har vi sprängt in ett stort antal punkter i budskapet för att illustrera att det i spåren av våra jobb kan uppstå en del avbrott i kommunikationerna.

Både små och stora järnvägsjobb kan kräva kortare eller längre stopp. Under påsken rullar färre tåg på spåren, vilket gör att inte lika många resenärer och godstransportköpare drabbas av ”jobbiga” stopp.

Långsiktigt arbete – inga punktinsatser

Under hela banarbetsåret 2023 kommer det följa fler upp-punktade kommunikationstillfällen, tex under den stora planerade avstängningen på Södra stambanan vecka 24. Så varken våra arbeten, eller informationen kring dem, är med andra ord någon punktinsats utan ingår i ett långsiktigt arbete med att bygga förtroende för både Trafikverket och för järnvägen som transportslag.

Just påsken utgör historiskt starten på banarbetssäsongen i södra Sverige. Då har tjälen gått ur marken, snön är borta och det är fler ljusa timmar på dygnet. Dessutom är påsken en helg då det går betydligt färre tåg än det gör en vanlig vardag , både när det gäller gods och persontåg. Sammantaget gör detta påsken till en jobbhelg där påverkan på trafiken minimeras, även om de många gånger omfattande jobb som ska göras kräver trafikstopp.

I norra Sverige ligger starten av banarbetssäsongen oftast runt Kristi himmelsfärd, helt enkelt för att vårens intåg dröjer lite längre.

Järnvägsnätet är ett system där en mängd olika bansträckningar tillsammans binder ihop landet. Det gör att ett stopp i Skåne kan få påverkan på trafiken i Mälardalen. På samma sätt innebär lokala upprustningsinsatser på västkusten att nyttor också skapas i östra Sverige.

Se bilden ovan i större format

På sidan nedan kommer vi presentera var längs spåren vi kommer vara ute med våra jobb, och varför man ska tycka om jobbiga stopp. För som sagt, påskens banarbeten är ingen punktinsats – mycket på den svenska järnvägen återstår att rusta upp, bygga ut och modernisera för att möta den ökande efterfrågan på hållbara resor och transporter. Så när vi i olika sammanhang säger att vi är framtiden på spåren menar vi det både bildligt och bokstavligt.

Aktuella arbeten på järnvägen