Logga in
Logga in

Sista stegen mot färdiga Fyr- och Dubbelspår

22 september till och med 1 oktober går inga tåg mellan Malmö och Lund. Ersättningsbussar sätts in men i begränsad omfattning så räkna med längre restid och besvärliga dagar.

Fyrspåret Malmö-Lund öppnas äntligen den 2 oktober och dubbelspåret mellan Ängelholm och Maria i norra Helsingborg trafikeras med full kapacitet från den 3 december.

Med bara några få arbetsdagar kvar till inkopplingen av de nya spåren är det dags att sy ihop de sista bitarna i de stora järnvägsprojekten. Det återstår mycket arbete som ska hinnas med under de välplanerade stoppen, och så fort tågtrafikens har pausats startar några intensiva veckor i det skånska järnvägssystemet.

”Tidskritiska moment”

I Fyrspåret är alla spår lagda och riktade längs hela sträckan, förutom vid de tre inkopplingspunkterna som färdigställs under tågstoppet. Tunnelinstallationerna och all belysning är klar, och skåpen som hanterar signaler och el är på plats. Teknikbyggnaderna är på plats. Stolparna och bryggorna är uppe längs hela sträckan, och kontaktledningarna är dragna.

I Dubbelspåret väntar inkoppling av de 24 kilometer långa spåren. Dessutom ska stationer byggas färdigt, spår ska riktas och bullerskyddsskärmar ska byggas.

– Det är tidskritiska moment vi utför under stoppet, men som alltid är arbetet välplanerat. Med gott samarbete ser vi till att göra det allra sista av ett långt projekt, så att Dubbelspåret ska stå färdigt 3 december, berättar Helena Thysell Persson, huvudprojektledare i projektet.

En av flera nya broar som byggts på sträckan Ängelholm C-Maria station. Foto: Trafikverket.

I höst blir Skåne sex spår bättre

Under tågstoppet på Fyrspåret kommer spåren att kopplas ihop på de tre sista punkterna där de nya spåren har byggts bredvid de tillfälliga spåren. Ytterligare en del arbeten kommer sedan att ske på spåren i Åkarp och Hjärup, så de stationerna öppnar för trafik först den 8 oktober.

Den 3 december är båda tågstoppen avklarade och skånsk järnväg har blivit sex spår bättre.

– Det känns verkligen bra att vara så nära den slutliga inkopplingen. Det är ett stort och komplicerat projekt som vi är i slutfasen av och allt har gått enligt plan under hösten, så jag känner mig trygg med vårt arbete, säger Jens-Peter Eisenschmidt, Trafikverkets projektchef för Fyrspåret.

I december kan vi fira

I december blir det därför kalas - då öppnas bland annat stationen på Klostergården i Lund för trafik när den nya tidtabellen börjar gälla 10 december. Då är alla spår och stationer i full drift med fler avgångar från alla stationer. På Fyrspåret kommer kapaciteten på sträckan att öka så att det då kan köra 650 tåg per dygn mellan Malmö och Lund, jämfört med dagens 460. Precis som på Dubbelspåret mellan Ängelholm och Maria betyder det en större motståndskraft mot störningar, ökad kapacitet och kortare restid för resenärerna. Dessutom har alla stationer längs båda sträckorna anpassats till ett ökat resande, många plankorsningar har byggts bort för ökad säkerhet och spåren dimensionerats för högre hastigheter.

– Vi är stolta över den kapacitetsökning som de här två stora projekten bidrar med till det skånska järnvägsnätet, och det är extra roligt att vi går i mål med båda under samma höst, säger Jens-Peter Eisenschmidt och Helena Thysell Persson.

Massiv kampanj inför tågstoppen

Från början av september har filmer om tågstoppen visats i sociala kanaler, Facebook och Instagram. Erfarenheterna från tidigare kampanjer med filmer i sociala kanaler är goda, de senaste kampanjfilmerna för Fyrspårets tågstopps nådde över en miljon mottagare. Travestierna på kända filmer har varit mycket uppskattade, i år är det en scen ur Jurassic Park filmen är baserad på. 

Trafikverket har också kommunicerat på traditionellt sätt sedan i våras; på webben, med utskick och tillsammans med våra samarbetsparter i berörda kommuner och med Skånetrafiken. Medias intresse är också stort och artiklar om avstängningen har publicerats av många redaktioner, både lokalt och nationellt. 

Från början av september har filmer om tågstoppen visats i sociala kanaler, Facebook och Instagram. Travestierna på kända filmer har varit mycket uppskattade i tidigare kampanjer, i år är det en scen ur Jurassic Park filmen är baserad på.

Mer information om tågstoppens tider

Malmö–Lund 
22 september klockan 04:30 till 2 oktober klockan 04:30.
Stationerna i Åkarp och Hjärup öppnas för resande 8 oktober klockan 06:00.

Ängelholm–Helsingborg
25 september klockan 00:15 till 3 december 2023 05:00.

Ängelholms station
stängd 25 september klockan 00:15 till 2 oktober 05:15.