Logga in
Logga in

Tågplanen för nästa år lämnades över i tid till järnvägsföretagen

Trafikverket fastställde under fredagen tågplanen för nästa år. Det gör att järnvägsföretagen kan fortsätta enligt plan med planeringen av sin trafik för 2024, inte minst vinterns resor och transporter. 

Den nya tågplanen innehåller tidtabeller som ska användas från den 10 december och under nästa år. Järnvägsföretag har redan släppt biljetter för sina jul- och nyårsresor och en bit in på nästa år. Samtidigt har Trafikverket genomfört åtgärder och ökat framförhållningen i tågplaneringen för den trafik som behöver planeras om inför banarbeten.

– Trafikverket arbetar intensivt för att säkerställa fortsatt ökad framförhållning och nå milstolpen på 10 veckor i oktober, säger Anna Ericsson, chef för verksamhetsområde Trafik.

Flera åtgärder har genomförts sedan i våras och bland annat bidragit till bättre fungerande system och effektiviserad planering. Trafikverket förstärker även verksamheten med de resurser som krävs för att komma framåt snabbare med planeringen.

– Ytterligare insatser pågår och är planerade för hösten för att säkerställa att vi når kravet på 18 veckor när vi går in i nästa års tågplan i december, avslutar Anna Ericsson.

Bakgrund:

  • Trafikverket ansvarar för den samlade planeringen av trafik på järnvägsspåren, den så kallade tågplanen. Tågplanen innehåller såväl tidtabell för persontåg och godståg som tidplan för banarbeten.
  • I den nya tågplanen för 2024 är det totalt 52 järnvägsföretag som ansökt om tåglägen.
  • En vanlig dag under 2022 reste 420 000 personer med något av de 3 200 persontåg som avgick. På samma spår kör 530 godståg varje dygn.
  • Långväga tågresor har ökat med 50 procent från 1990 till 2022, från 14 till 21 miljoner resor.
  • Det regionala tågresandet har ökat med 270 procent från 1990 till 2022, från 82 till 222 miljoner resor.