Logga in
Logga in

Unikt svenskt arbete med ny lastbilsfront ska rädda fler bilisters liv

Trafikverket har krocktestat en ny stötdämpande lastbilsfront som Chalmers utvecklat. Och testet visar mätbara resultat. Den dämpande fronten minskar intryckningen av den mötande personbilens kupé med 30 till 60 procent.

Om en personbil kolliderar med lastbil blir det mycket allvarliga konsekvenser. Kraften i en frontalkrock mellan personbil och lastbil i 80 km/timmen är som om personbilen kör in i en vägg i 150 − 160 km/timmen. 

Vi är först i världen att testa dämpande front för lastbil

Trafikverket har krocktestat en stötdämpande lastbilsfront som Chalmers utvecklat. Testet visar mätbara resultat; prototypen gör skillnad. 

– Det unika svenska krocktestet med den nya lastbilsfronten visar en tydlig skillnad, 30–60 procents mindre deformering av bilkupén hos den mötande personbilen, mot en krock med lastbil utan den dämpande fronten, säger Rikard Fredriksson, senior sakkunnig trafiksäkerhet på Trafikverket.

För att en personbilsförare ska kunna överleva en frontalkrock med en lastbil, behöver kupén i personbilen hållas intakt. Det är inte möjligt att garantera i dag, även för modernt utrustade bilar.

Lastbilar i var femte dödsolycka på vägarna

Trots att lastbilar bara står för 6 procent av trafikmängden, är lastbilar inblandade i var femte dödsolycka i vägtrafiken. Cirka 45 personer om året omkommer i Sverige i trafikolyckor där tung lastbil är inblandad och i över 90 procent av dessa så är det motparten som omkommer, oftast i en personbil.

Även om det oftast inte är den tunga trafiken som orsakar möteskollisionerna − två av tre gånger så är det personbilen som kommer över på fel sida − så blir konsekvenserna mycket allvarliga.

Trafikverket och industrin vill utveckla en stötdämpande lastbilsfront för ökad trafiksäkerhet

Krocktestet visar tydlig skillnad mot en krock med lastbil med konventionell front.

– Målet är att utveckla en standard för krockprov av lastbilar som kan införas i Euro NCAP:s konsumenttester. Vi vill att människorna i en personbil ska kunna överleva en frontalkrock med lastbil genom att bilkupén ska vara intakt, säger Rikard Fredriksson.

Trafikverket, Chalmers och fordonsindustrin jobbar vidare tillsammans och ett forskningsprojekt lett av Chalmers planeras för att vidareutveckla testerna och lastbilsfronten. Trafikverket jobbar också för att inkorporera dessa tester för lastbilar i europeiska konsumenttester inom Euro NCAP från 2030.​

Film: Unikt svenskt arbete med stötdämpande lastbilsfront ska rädda fler bilisters liv

Trafikverket har krocktestat en stötdämpande lastbilsfront som Chalmers utvecklat i världsunika tester som inte utförts tidigare. Testet visar mätbara resultat – prototypen gör skillnad. Krocktestet visar på 30−60 procent mindre intryckning av den delen av bilkupén som deformeras mest.

Så här gjordes krocktestet

Vi utgår ifrån en modern personbil och tung lastbil. Att bägge fordonen kör skyltad hastighet 80 km/tim. Med modern säkerhetsutrustning – autobroms – beräknar vi att hastigheten kan dämpas automatiskt med 30 km/tim. Vid kollisionen är fordonens hastighet 50 km/tim.

Säkerhetssystemen i en personbil är byggda för att fungera i en intakt kupé – säkerhetsbälte, krockkudde med mera. Om kupén kollapsar ökar inte bara risken för de åkande att klämmas fast, bilens skyddssystem fungerar inte heller som konstruerat, och risken att skadas eller omkomma för de åkande ökar dramatiskt. Därför är målet att utveckla en teststandard för en mjukare lastbilsfront som är så bra att vid en frontalkrock (med givna förutsättningar enligt ovan) ska en modern personbil klara sig utan att kupén kollapsar. Denna teststandard kommer vi från svenskt håll samtidigt jobba aktivt inom Euro NCAP för att den ska bli en del av testerna av alla tunga lastbilar från 2030.

Trafikverket och Euro NCAP planerar att säkerhetstesta lastbilar

Trafikverket är medlem i och en av grundarna av Euro NCAP, en konsumenttestorganisation som under 25 års tid framgångsrikt krocktestat och informerat om säkerhetsnivån i personbilar.

I dag har de allra flesta personbilar en säkerhetsnivå långt över vad lagen kräver. Nu är målet att göra om denna framgångssaga för lastbilar. Från och med 2024 kommer Euro NCAP att börja testa säkerheten i lastbilar. Initialt handlar det om test av autobroms, kurshållning och andra förarstödjande system. Senare kommer de även göra krocktester (år 2030). Trafikverket är drivande inom Euro NCAP för att krocktesta lastbilar – vilket vi anser starkt kan bidra till att minska antalet omkomna på våra vägar.