Logga in
Logga in

Regeringen ger grönt ljus för Tvärförbindelse Södertörn

Vägplan för väg 259 Tvärförbindelse Södertörn har vunnit laga kraft. Efter byggstartsbeslut från regeringen kan vi börja bygga den 2 mil mötesfria motortrafikleden från Kungens Kurva till Jordbro i Stockholms län

I fredags fick Trafikverket och projekt Tvärförbindelse Södertörn ett välkommet besked från regeringen, regeringen hade fattat sitt beslut om den överklagade vägplanen. I beslutet står det att samtliga överklaganden antingen har avslagits eller så har regeringen valt att inte ta upp dom för prövning. Det innebär att vägplanen nu har vunnit laga kraft och inte längre kan överklagas. Ett beslut som verkligen välkomnas av projektet.

– Det här är ett positivt besked! Det är en stor och viktig milstolpe för projektet för att komma vidare mot byggstart. Det behövs en ny säkrare väg på Södertörn, väg 259 är idag en av länets mest olycksdrabbade. Nu kan vi förbättra säkerheten och framkomligheten och dessutom möta ett växande Södertörn, säger Alexandra Stassais Söderblom, projektchef.   

Redan år 2014 påbörjades planeringen av vägen och att den nu tio år senare har vunnit laga kraft är en viktig milstolpe för projektet och invånarna i Stockholms län.

Vad händer nu?

Efter att vi får byggstartsbeslutet kan vi börja annonsera upphandlingar med entreprenörer. Ansökningarna för miljötillstånd för Vårbybroarna och väg 259 har skickats in till Mark- och miljödomstolen och senare under år 2024 väntar huvudförhandling och domstolsbeslut. Regeringens beslut om att vägplanen nu har vunnit laga kraft innebär att planen inte längre kan överklagas.​

Korta fakta

Tvärförbindelse Södertörn kommer, tillsammans med E4 Förbifart Stockholm och Norrortsleden, att bilda en yttre tvärled. Den yttre tvärleden kommer att binda samman de södra och de norra delarna av länet. Därmed skapas en snabbare förbindelse från Täby i norr till Haninge i söder, och det i sin tur ger nya möjligheter för boende, pendling, arbetsliv och näringsliv i hela regionen. Tvärförbindelse Södertörn blir dessutom en viktig förbindelse till nya Norviks hamn, som öppnade våren 2020. Hamnen har byggts för att möjliggöra en större andel godstransporter sjövägen.

Tvärförbindelse Södertörn - på en minut

Här kan du se en film som sammanfattar vad Tvärförbindelsen är.